Commissie steunt ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Een op verzoek van Provinciale Staten ingestelde onderzoekscommissie is positief over de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM). 'De ambitie van Brabant om een duurzame topregio in de logistiek te zijn, is terecht en haalbaar.

Commissie steunt ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk

Havengebied Moerdijk

Het bieden van ruimte voor grootschalige logistiek, gekoppeld aan Brabants enige zeehaven en grootste extended gate van de regio past in deze ambitie en versterkt ook de positie van het Moerdijkse Havencomplex”, staat in het rapport van de onderzoekscommissie.

De commissie heeft enkele kanttekeningen en aanbevelingen. De commissie is van mening dat de doelgroep voor LPM te smal is gedefinieerd en geeft aan dat er rekening gehouden moet worden met een langere uitgiftetermijn. Ook de uitgifteprijs voor de grond is een aandachtspunt. Daar waar de aanbevelingen van de onderzoekscommissie vragen om verwerking of verduidelijking in de plannen, zullen Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant dat meenemen bij de verdere planontwikkeling.

Samenstelling commissie

De commissie is samengesteld uit wetenschappelijke en zakelijke experts op de gebieden logistiek, zakelijk vastgoed, transport en haveneconomie. Voorzitter van de commissie is Peter de Langen, hoogleraar Cargo Transports & Logistics aan de Technische Universiteit Eindhoven. De andere commissieleden zijn: Theo Notenboom, hoogleraar Transport en Maritiem Management aan de Universiteit van Antwerpen, Bart Kuipers, senior onderzoeksmanager Haveneconomie aan Erasmus Universiteit Rotterdam, Dries Castelein, directeur Industry & Logistics aan het adviesbureau voor commercieel vastgoed CBRE en Oedzge Atzema, hoogleraar Human geography aan de Universiteit Utrecht.

LPM

Het logistiek park wordt met 140 hectare een van de grotere logistieke parken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen. Vanwege de gunstige locatie van LPM ten opzichte van de havens van Rotterdam en Antwerpen, zal dit logistiek park een zeer sterke bijdrage leveren aan de economische kracht van de regio West-Brabant en van de Vlaams-Nederlandse Delta. Logistiek Park Moerdijk is gelegen bij het knooppunt Klaverpolder, in de oksel van de A16 en A17.

Inpassingsplan LPM

De onderzoekscommissie onderschrijft de ontwikkeling van het LPM. Gedeputeerde Staten verwachten in mei 2014 het ontwerp inpassingsplan ter inzage te kunnen leggen. Het definitieve inpassingsplan voor LPM kan dan eind 2014 vastgesteld worden door Provinciale Staten.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!