Concept programma gebiedsontwikkeling 2012-2015 opgesteld

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Projectbureau SVGV

SVGV en Heel de Heuvelrug willen onder één vlag verder.

Concept programma gebiedsontwikkeling 2012-2015 opgesteld

Tijdens het ‘want buiten gebeurt het’ festival heeft SVGV het programma ‘De Vallei verdient het!’ gelanceerd, wetende dat er een nieuw regeringsbeleid is en dat de provinciale verkiezingen eraan kwamen. Inmiddels zijn de provinciale coalitieakkoorden vastgesteld en wordt er gewerkt aan een nieuwe uitvoeringsagenda. Ook in de achterliggende maanden is duidelijk geworden dat SVGV en Heel de Heuvelrug onder één vlag samen verder willen gaan.

Tijdens de vorige bestuursvergadering zijn de coalitieakkoorden van Utrecht en Gelderland besproken en is aangegeven wat dit betekent voor SVGV en Heel de Heuvelrug. Tijdens de Reconstructiecommissievergadering van 24 juni jl. is een concept van het programma gebiedsontwikkeling 2012-2015 Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug voorgelegd.  
In dit concept zijn zes lopende programma’s beschreven en is een aanzet voor een drietal nieuwe programma’s aangegeven.

De Reconstructiecommissie heeft dit eerste concept van het gebiedsprogramma positief ontvangen. Wel gaf de commissie aan, dat duidelijk moet zijn welk financieel kader er vanuit de provincies beschikbaar is. Dit financieel kader moet vervolgens gekoppeld worden aan het gebiedsporgramma. De aankomende maanden zal SVGV samen met Heel de Heuvelrug gesprekken voeren met partnerorganisaties om het programma verder aan te vullen en eventueel onderdelen te laten vervallen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!