Concrete voorstellen lastenverlichting

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Tijdens een netwerkbijeenkomst van kantoor Brussel met vertegenwoordigers van aangesloten brancheorganisaties reikten MKB-Nederland en VNO-NCW de brochure ‘Better Regulation for Better Business’ uit aan de Europese Commissie.

Concrete voorstellen lastenverlichting

De brochure bevat 23 zeer concrete voorstellen om administratieve lasten te verlichten en knelpunten in bestaande en voorgenomen EU regelgeving op te lossen. De knelpunten zijn aangeleverd door aangesloten brancheorganisaties en bedrijven.

De lijst van knelpunten bevat voorbeelden van (zware) administratieve lasten, zoals ondoenlijke etiketteringseisen voor bakkers, slagers en restaurant, dubbele inspectie van eieren in supermarkten en een informatieplicht voor woonwinkels over de herkomst van hout. Daarnaast wordt de Commissie in een aantal voorstellen verzocht concept regelgeving te wijzigen of zelfs in te trekken. Ook bevat de brochure voorbeelden waarbij regelgeving - in de staal- en reclycing sector - niet alleen onnodig hoge lasten veroorzaakt, maar zelfs conflicteert met duurzaamheidsdoelstellingen die de Commissie zelf propageert.

Jonathon Stoodley, hoofd van de unit Simplification van de Europese Commissie, sprak zijn waardering uit voor de brochure en in het bijzonder voor de helderheid van de knelpunten. De brochure past perfect in de huidige regeldrukaanpak van de Commissie, die ‘business driven’ moet zijn. Tevens zegde hij toe na de zomer per knelpunt feedback te geven.

Tijdens de drukbezochte netwerkbijeenkomst met als thema ‘regeldruk’ kwam een aanzienlijk aantal nieuwe Europese knelpunten ter tafel. Ter plekke werd besloten, en toegezegd aan Stoodley, dat een nieuwe set voorstellen opgesteld zal worden voor het eind van dit jaar.

> brochure 'Better Regulation for Better Business'

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!