Concurrentiekracht MKB moet versterkt worden

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: TNO

Ter versterking van de concurrentiekracht van het MKB is er grote behoefte aan nieuwe beleidsmaatregelen op Europees niveau om de economische crisis te kunnen trotseren.

Concurrentiekracht MKB moet versterkt worden

Nu de economische crisis steeds meer van structurele aard blijkt te zijn is er grote behoefte aan nieuwe beleidsmaatregelen.  Ook moet beleid zich richten op de grote problemen die in een aantal landen heersen bijvoorbeeld met betrekking tot de jeugdwerkloosheid.

De beleidsmaatregelen die werden ingezet in het begin van de crisis bestonden in de meeste Europese landen uit pakketten van bestaande maatregelen die breder en langduriger werden ingezet. Trainingsprogramma’s, advisering en financiering kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van jonge mensen bij het starten en continueren van een eigen bedrijf.

TNO presenteert overzicht maatregelen

Afgelopen maand presenteerde TNO in het Europees Parlement in Brussel de resultaten van het project “SMEs and the crisis: impact on employment and policy measures”. De studie presenteert een overzicht van beleidsmaatregelen die overheden en sociale partners in Europa genomen hebben ter ondersteuning van de werkgelegenheid in bedrijven in de crisis, en met name het midden- en kleinbedrijf (MKB).

De belangrijkste maatregelen waren werktijdverkorting gekoppeld aan deeltijd WW, trainingsprogramma’s, hervorming van de arbeidsmarkt en specifieke maatregelen zoals kredietverlening, en verlichting van de regeldruk voor het MKB. De studie concludeert onder meer dat het MKB minder dan grote bedrijven heeft geparticipeerd in programma’s als deeltijd WW en training.

De studie concludeert bovendien dat er in Europa nadrukkelijk twee fasen onderscheiden kunnen worden in de beleidsmaatregelen die genomen werden in de crisis. Van 2008 tot 2010 lag de nadruk op expansief beleid en stimulering van de vraagzijde. Gaandeweg werd echter duidelijk dat de crisis hardnekkiger was dan in 2008 werd voorzien. Tegelijkertijd bleek het door de financiële crisis onmogelijk kostbare programma’s als deeltijd WW nog langer vol te houden. Daardoor verschuift het beleid van stimulering in de richting van hervorming.

De studie werd uitgevoerd onder leiding van TNO in het kader van een raamcontract met het Europees Parlement en in opdracht van de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Parlement. In de uitvoering werkte TNO samen met het Danish Technological Institute en het Oostenrijkse Joanneum Research.

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!