Contract opstellen: pas op voor idealistische samenwerkingsovereenkomst

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: H.O.P. Consulting

OndernemersTip: Het idealistische contract

Contract opstellen: pas op voor idealistische samenwerkingsovereenkomst

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers bij het aangaan van een samenwerking alleen maar uitgaan van het positieve. Op zichzelf niets mis mee natuurlijk, een positieve benadering, integendeel zelfs. Dit verandert echter wanneer de positiviteit omslaat in een zekere vorm van onnadenkendheid en men blind wordt voor ieder risico. Kijkend door zijn roze (zonne)bril voorziet de ondernemer een eeuwigdurende samenwerking, die wordt gesloten tussen partijen die elkaar perfect aanvoelen en begrijpen en die enkel goed lopende en winstgevende opdrachten oplevert. In de samenwerkingsovereenkomst wordt dan ook opgenomen op welk terrein partijen gaan samenwerken, dat ze samen veel geld gaan verdienen en hoe ze dat geld vervolgens gaan verdelen.

Veranderende (“weers”)omstandigheden
Helaas bewijst de praktijk, dat lang niet alle samenwerkingen volgens het hiervoor geschetste ideale scenario verlopen. Er trekken al gauw donkere wolkenpartijen en regenbuien over, als blijkt dat de wederzijdse verwachtingen toch niet helemaal dezelfde zijn, afspraken niet helder zijn en in het geheel niet, niet geheel of niet tijdig worden nagekomen. Ook als de ene partij een stuk actiever is dan de ander of de winstgevendheid van het project simpelweg tegenvalt, biedt het idealistische contract weinig beschutting. Zodra een van de partijen uit het samenwerkingsverband wil stappen en het contract eenzijdig beëindigd, stort het noodweer zelfs in volle hevigheid op de ondernemers neer. Want wat zijn nu de spelregels en wie heeft waar recht op?

Het realistische contract
Beter is het dan ook om een realistisch contract op te stellen, waarbij wél van tevoren is nagedacht over mogelijke risico’s. Zonder de positieve insteek uit het oog te verliezen, is het namelijk prima mogelijk om duidelijke afspraken te maken over niet alleen de rechten maar ook de plichten van de samenwerkende partijen. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat te doen wanneer afspraken niet worden nagekomen? Op welke momenten en onder welke voorwaarden kunnen partijen de samenwerking beëindigen? Door voorafgaand samen over deze en andere onderwerpen na te denken, worden niet alleen onnodige problemen voorkomen, maar wordt tevens de kans op een succesvolle samenwerking vergroot.

Durf!
Dus hoe mooi ook de aanstaande samenwerking eruit ziet, hoe goed u uw zakenpartner ook kent en hoe aardig deze ook is: Durf te vragen om een realistisch contract. Uw jurist helpt u er graag bij.

Meer informatie
H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies
mr. S.F.M. (Serge) Hopstaken

www.hopconsulting.nl

H.O.P Consulting Juridisch Advies

Meer informatie over H.O.P. CONSULTING:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!