Controles huisvesting arbeidsmigranten in West-Brabant werpen vruchten af

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

Vanaf februari 2015 controleren tien gemeenten uit de regio West-Brabant wekelijks op huisvesting van arbeidsmigranten. Dat doen zij samen met andere overheidsinstanties.

Controles huisvesting arbeidsmigranten in West-Brabant werpen vruchten af

Eén woning is vanwege de erbarmelijke staat in overleg met de eigenaar gesloten. Acht caravans zijn vanwege hun slechte staat afgevoerd en het bewonen van vier garages en schuren is beëindigd. Een groot aantal opmerkingen is gemaakt rond brandveiligheid. Dit zijn de eerste concrete resultaten die West-Brabantse gemeenten hebben behaald bij integrale controles van adressen waar arbeidsmigranten worden gehuisvest.

Halverwege het project zijn 62 adressen gecontroleerd. Daarbij zijn 409 arbeidsmigranten met in totaal 18 nationaliteiten aangetroffen. Gemeenten controleren, onder coördinerende rol van het RCF Kenniscentrum Handhaving, samen met (vreemdelingen)politie, Belastingdienst, UWV, Inspectie SZW en SVB.

Doelen van het samenwerkingsproject

Het project kent de verschillende doelen. Voor gemeenten geldt vooral het opheffen van onveilige woonsituaties en verbeteren van de veiligheid en gezondheid voor bewoners en hun omgeving. Voor de Belastingdienst, het UWV, de Inspectie SZW en de SVB geldt het beëindigen van fraudes in de breedste zin. Denk hierbij aan uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw, aanpakken van huisjesmelkers en malafide werkgevers, arbeidsmarktfraude en uitbuiting van mensen. Ook de politie neemt aan het project deel en richt zich op de verblijfstitel van de arbeidsmigranten en de door hen gebruikte identiteitsbewijzen en op de veiligheid tijdens controles. Het project loopt tot half december 2015.

Resultaten controles huisvesting tot nu toe

Mevrouw Poppe-De Looff, burgemeester van Zundert en voorzitter van de stuurgroep van het project, vindt de samenwerking tussen de partijen een grote meerwaarde hebben voor de controles. “Voor gemeenten blijkt dat er vaak sprake is van strijdigheid met eisen rond brandveiligheid, bestemmingsplan en registratie van personen. Daarnaast is vijf keer vastgesteld dat er wezenlijke sprake is van overbevolking. In één pand dat niet voldeed aan brandveiligheidseisen moesten de controleurs een invalide man van de zolder halen, omdat hij dat alleen nauwelijks kon. Je moet er niet aan denken wat er bij brand met hem kan gebeuren.” Naast de overtredingen hebben controleurs ook vastgesteld dat diverse woningen wel voldoen aan de regelgeving.

Andere partijen

Ook de andere partijen behalen resultaten met de samenwerking. Zo heeft de Belastingdienst voor een adres de huurtoeslag stopgezet en teruggevorderd. Ook loopt er een onderzoek naar onbekend personeel van een webwinkel. De politie heeft naar aanleiding van de controles een onderzoek uitgevoerd naar een in een woning gevonden vuurwapen, zij heeft twee mensen aangetroffen die nog openstaande boetes moesten voldoen en één maal is materiaal van een hennepkwekerij geruimd. De Vreemdelingenpolitie heeft 7 controles uitgevoerd naar aanleiding van identiteitsbewijzen met een verlopen geldigheidstermijn. Het UWV heeft een uitkering gekort en voert 5 onderzoeken uit naar verkregen uitkeringen. De gemeenten stellen voor de SVB en Belastingdienst onderzoeken in naar mensen die wel staan ingeschreven maar hier niet meer verblijven. Zij zouden anders onterecht rechten voor onder andere AOW opbouwen of zij kunnen ten onrechte toeslagen uitbetaald krijgen. Enkele mensen zijn ondertussen al uit de Basisregistratie Personen geschreven.

Samenwerking met de GGD West-Brabant

Tijdens het project werd ook contact gelegd met de GGD West-Brabant. Mevrouw Poppe-De Looff daarover: “Deze organisatie levert een wezenlijke bijdrage aan de controles. Zeker op recreatieparken waar ook jongere kinderen verblijven. Het verleden heeft geleerd dat op de parken vaak sprake is van gezondheidsproblemen, onveilige situaties en verborgen kwetsbaarheid. De deelname van de GGD heeft ertoe geleid dat zij voor drie kinderen een nader onderzoek instellen naar hun leefomstandigheden, gezondheid en veiligheid. Ook heeft de GGD het projectteam ondersteund, nadat deze in een recreatiewoning dozen en bakken vol met flessen, potten en dozen van medicijnen aantroffen.”  Volgens mevrouw Poppe-De Looff heeft de samenwerking er ook toe geleid dat gemeenten elkaar bij controles hebben ondersteund maar ook bij juridische vraagstukken.

* Het gaat om de gemeenten Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!