Convenant getekend door Impuls, KvK en MKB Zeeland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: NV Economische Impuls Zeeland

Op 1 september is door bovenstaande partijen een convenant getekend dat alle partijen verplicht om te werken aan de economie in de regio.

Convenant getekend door Impuls, KvK en MKB Zeeland

De tekst ervan richt zich op algemene thema’s en kent een nadere uitwerking in een plan van aanpak. Daarin zijn 14 projecten opgesomd die allemaal een kartrekker kennen. Begin december heeft iedereen zijn project verder uitgewerkt en partijen gevonden die daaraan mee gaan doen. De thema’s zijn:

Versterking Product Hulst,
Versterking economische leefbaarheid in de kernen door innovatieve product-markt-combinaties,
Versterking van het ondernemingsklimaat,
Ruimte voor ondernemen.

De projecten richten zich o.a. op het toerisme,de toekomst van de binnenstad van Hulst, streekproducten, veiligheid en regeldruk bij bedrijven, versterking van de (kleine) kernen, problemen van de infrastructuur en de toekomst van diverse bedrijventerreinen.

Bijzonder aan deze aanpak is dat overheid, bedrijfsleven en bijbehorende organisaties integraal aan de gestelde doelen gaan werken.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met Ed Peerbolte, epeerbolte@impulszeeland.nl, tel: 0118 673 580

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!