Coolwidget trekt studenten naar de regio

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Het nieuwe studiejaar is nog maar net van start of de aandacht richt zich al op het volgende studiejaar. De Coolwidget, de interactieve opleidingenkiezer die de studiekeuze voor jongeren leuk maakt, is er klaar voor.

Coolwidget trekt studenten naar de regio

Welke mbo-, hbo- of wo-opleiding je in de regio Arnhem Nijmegen ook wilt volgen: de widget helpt je op pad! Nieuw is de toevoeging van alle opleidingen van  Wageningen University,  Hogeschool Van Hall Larenstein,  ROC A12 en Rijn IJssel. De Coolwidget geeft scholieren, met name in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, snel inzicht in opleidingen die aansluiten bij hun persoonlijkheid. Het vernieuwende is dat deze opleidingenkiezer direct inspeelt op interesses, dromen, hobby’s en andere voorkeuren.

Jongeren krijgen een poppetje voorgeschoteld en deze vraag voorgelegd: ‘Welke opleiding past bij jou? Start hier je ontdekkingstocht!’ Ze kunnen vervolgens het poppetje aankleden en voorzien van allerlei accessoires, associaties, attributen enzovoort. Op basis van de keuzes die de jongeren maken, komen mogelijke opleidingen in beeld. Het treffende is dat hier ook opleidingen bij kunnen zitten waaraan ze aanvankelijk niet hadden gedacht. Uit testresultaten blijkt dat het jongeren aanspreekt dat vooral met beeldtaal wordt gewerkt, in plaats van met veel tekst. De widget vereenvoudigt en veraangenaamt het keuzeproces voor jongeren: de studiekeuze wordt eerder een boeiend spel dan een moeizame opgave.

Delen

Scholieren kunnen de Coolwidget eenvoudig met elkaar delen door een banner op hun eigen site te plaatsen, de link door te sturen of hun eigen poppetje te plaatsen op hun Hyves-pagina of die door te sturen. De complete versie is te vinden op www.coolwidget.nl. Daarnaast staat een ‘eigen versie’ van de widget op de sites van de deelnemende onderwijsinstellingen.

Onderzoek

De Coolwidget is een initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Samen met ROC Nijmegen en de Radboud Universiteit is een eerste versie ontwikkeld die uitgebreid werd getest bij de doelgroep. Onlangs heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau IPM KidWise verder onderzoek gedaan onder havo- en vwo-scholieren. De resultaten waren positief. De jongeren zijn van mening dat de widget een handig hulpmiddel is om een vervolgopleiding te kiezen. Het officiële onderzoeksrapport is over enkele weken beschikbaar.

Kracht door samenwerking

Jaap Modder, voorzitter van het College van Bestuur van de stadsregio: ‘Wij willen het imago van onze regio versterken om onder meer studenten naar onze regio te trekken. Studenten zijn een belangrijke factor binnen onze marketingcampagne “Arnhem Nijmegen Cool Region”. De vele studenten geven onze steden en regio kleur. Ze brengen leven in de brouwerij en mede daardoor valt een stad als Nijmegen weer extra in de smaak bij toeristen. Dat is recent uit landelijk onderzoek gebleken. Verder is het aantrekken van jong talent, ook internationaal, van groot belang voor een gezonde ontwikkeling van ons bedrijfsleven. Daar doen we het allemaal voor.’

De HAN heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de conceptontwikkeling. Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN: ‘De kracht van de Coolwidget zit in de samenwerking tussen alle onderwijsinstellingen. Niet eerder is het aanbod aan mbo-, hbo- en wo-opleidingen regionaal samengebracht. De deelnemers beschouwen de samenwerking als een meerwaarde omdat de scholieren een completer, samenhangend aanbod krijgen. Eén tool brengt opleidingen in de regio Arnhem Nijmegen in beeld. Leuk, makkelijk en vernieuwend, en dus aantrekkelijk voor de doelgroep.’

Wageningen University is een van de nieuwe deelnemers aan de Coolwidget. ‘Wageningen University heeft studenten uit heel Nederland, én daarbuiten. Desondanks vinden wij het belangrijk om aan dit regionaal initiatief mee te doen, want er is een duidelijke trend dat scholieren uit de regio zich steeds vaker oriënteren op opleidingen dicht bij huis’, zegt Viola Peulen, Corporate Director Communications & Marketing van Wageningen UR (University & Research centre). ‘De Coolwidget is een kwalitatief én leuk instrument in het oriëntatieproces en past prima in de landelijke campagne die wij voeren.’

Doorontwikkeling

Op dit moment staan bijna alle opleidingen binnen de regio in de widget. Het is uiteraard de bedoeling om ook de laatste opleidingen binnen de regio Arnhem Nijmegen toe te voegen. Zo ontbreekt nog bijvoorbeeld het opleidingenaanbod van ArtEZ en Helicon. Op voorstel van decanen uit de regio wordt de Coolwidget verder uitgebreid met de profielkeuze voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Ook zal de widget in de toekomst drietalig zijn, zodat deze ook internationaal toegankelijk is, want het hbo en wo trekken steeds meer buitenlandse studenten. De doorontwikkeling is mede mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland.

Meer achtergrondinformatie over het project vindt u op www.coolwidget.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!