Coöperatie neemt taken gemeente over in Brainport Park

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Eindhoven

In Brainport Park, het gebied in het noordwesten van Eindhoven, neemt een nieuwe coöperatie taken over die voorheen bij de gemeente lagen. Het Eindhovense college van burgemeester en wethouders heeft daar mee ingestemd.

Coöperatie neemt taken gemeente over in Brainport Park

De gebiedscoöperatie is afgelopen vrijdag 11 juli opgericht door partijen uit het gebied. Zij vormen nu het bestuur. Door de gemeentelijke taken over te nemen, geven deze partijen samen invulling aan de veranderende rol van de overheid. De gemeente gaat minder zelf doen en krijgt vaker een faciliterende rol.

(Prestatie)afspraken

De coöperatie neemt twee prestatieafspraken over van de gemeente:

  • de aanleg van een langzaam-verkeerverbinding over het spoor
  • en de aanleg van een langzaam-verkeerverbinding over de randweg A2/N2 inclusief een icoon voor Brainport Avenue

Ook neemt de coöperatie het beheer op zich van ‘lang gras’ en landbouwgronden in het gebied.
Met de twee prestatieafspraken is een budget gemoeid van ruim 4 miljoen euro.

Bloeiende gebiedseconomie

De coöperatie zet zich in voor het realiseren en in stand houden van de activiteiten in het gebied, de inrichting en het beheer van het huidige landschap. De samenwerking binnen de coöperatie maakt het mogelijk om reguliere en eenmalige kosten te verminderen en daarnaast inkomsten te genereren, zodat het gebied zichzelf langdurig in stand kan houden (gebiedseconomie). De programmering vergroot de aantrekkingskracht van het gebied en zorgt hiermee voor meer bezoekers. Bij traditionele uitvoering door de gemeente wordt deze meerwaarde niet behaald.

Afgelopen vrijdag 11 juli is de gebiedscoöperatie officieel opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Joep Verbugt (GGzE) voorzitter, Boudewijn Tooren secretaris, Reinier Mijsberg penningmeester, Carlos Faes (Philips Fruittuin) en John Blankendaal (Brainport Industries). Als uitvoerend orgaan is een Regiekamer ingesteld.

Samen pionieren buiten de gebaande paden

Voor Eindhoven is het de eerste keer dat gemeente en andere partijen op deze manier gaan werken. Het college staat positief tegenover dit maatschappelijke initiatief. Het past naadloos in het onderdeel van het coalitieprogramma Samen pionieren buiten de gebaande paden. De gemeente Eindhoven blijft overigens verantwoordelijk voor het waarborgen van het publieke belang. In dit geval geldt dat met name voor de investeringen en het beheer (materieel en financieel) van de infrastructuur.

Meer informatie over Brainport Industries:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!