CreatiefZuid betrokken bij aanpak knelpunten creatieve sector

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: KvK

Het economisch belang van de creatieve industrie in Nederland neemt toe.

CreatiefZuid betrokken bij aanpak knelpunten creatieve sector

Door de toenemende vraag naar creatieve en culturele producten en diensten, is de sector de laatste jaren bovengemiddeld gegroeid en bevindt zich internationaal zelfs in de voorhoede. De sector heeft echter te weinig aansluiting op het regulier bedrijfsleven en ook het ondernemerschap laat vaak te wensen over.

De bijdrage van de creatieve ondernemers aan de economie wordt sterk onderschat. Zij zijn vaak betrokken bij innovatieve projecten, zij hebben de ideeën en de plannen. Ook speelt de sector een rol bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals vergrijzing, klimaatverandering en energieverbruik. Niet voor niets is de Creatieve Industrie door het Innovatieplatform genoemd als een van de sleutelgebieden waar Nederland in de toekomst zijn geld mee verdient. Ook de Nederlandse overheid zet in op de creatieve sector en voert hierop een actief beleid.

Knelpunten
De sector kampt echter ook met enkele knelpunten. De toegenomen creativiteit heeft zich nog onvoldoende vertaald in (commerciële) toepassingen. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat relatief veel afgestudeerde creatieven weliswaar als zelfstandige ondernemer aan de slag gaan, maar in hun opleiding nog onvoldoende worden voorbereid op dit ondernemerschap. Anderzijds is er te weinig wisselwerking tussen de creatief en de reguliere bedrijfssector. Hierdoor wordt het vermogen van de creatieve sector om de innovatiekracht te versterken, nog te weinig benut.

Beide knelpunten worden met succes aangepakt in “Creatief Ondernemerschap, een impuls voor innovatie”, een gezamenlijk project van de Kamers van Koophandel Brabant en Limburg. Sinds de start medio 2008 hebben de KvK’s onder meer vier creapoints ingericht waar creatieven terecht kunnen voor een breed pakket aan adviezen, ondersteuning en begeleiding. Ook is er een stappenplan ontwikkeld waarin alle facetten van het ondernemerschap aan bod komen en zijn er ruim 100 workshops, netwerk- en cross-overbijeenkomsten georganiseerd met thema’s als social media, intellectueel eigendom, boekhouden en marketing.

Ruim 700 creatieven aangesloten
Binnen het project is een belangrijke rol weggelegd voor de portal CreatiefZuid.nl die eind 2010 is gelanceerd. Op de portal kunnen creatieven zich presenteren via hun profiel en portfolio. Maar ook elkaar inspireren en kennis vergaren. Bovendien bevat de website een agenda en een overzicht van de diverse organisaties die in deze sector actief zijn. De portal maakt het grote potentieel aan creatief talent in het zuiden zichtbaar en is daarmee tevens voor mogelijke opdrachtgevers een ingang om de creatief te vinden die ze zoeken. De portfolio’s geven direct een indruk van het bedrijf. Nu inmiddels meer dan 700 creatieven zich hebben aangesloten op CreatiefZuid, is de tijd rijp de portal onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.

De aandacht van beide KvK’s voor de creatieve sector is niet vreemd aangezien Zuid-Nederland/Brainportregio wordt gezien als een van de meest kansrijke regio’s op het gebied van de creatieve industrie en innovatie. Het project wordt gefinancierd door de provincies Noord-Brabant en Limburg alsmede door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en OP-Zuid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!