Crisis- en herstelwet: Moerdijk aangewezen tot ontwikkelingsgebied

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Havenschap Moerdijk

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft haven- en industrieterrein Moerdijk aangewezen tot ontwikkelingsgebied in het kader van de 10e tranche Crisis en Herstelwet (Chw). Dat maakt nieuwe economische activiteiten mogelijk, zonder dat de druk op de natuur en de omgeving toeneemt.

Crisis- en herstelwet: Moerdijk aangewezen tot ontwikkelingsgebied

In september 2014 hebben de Provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk - ondersteund door het Havenschap - het haven- en industrieterrein aangemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarmee wilden zij ruimte maken voor een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gebied, met behoud van een goede milieukwaliteit.

Duurzame groei is de kern van de Havenstrategie 2030, die in 2014 is vastgesteld. De haven streeft naar een groei van de duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Moerdijk zet onder meer stevig in op de afhandeling van containers en maakt ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven.

Groeien binnen de bestaande geluidsnormen

De aanwijzing in het kader van de Chw gaat naar verwachting bijdragen aan de voorgenomen groei. De wet biedt experimentteerruimte, en kan innovatieve projecten en nieuwe initiatieven een juridische basis geven. Met de Chw kan de beschikbare milieugebruiksruimte efficiënter en doelmatiger worden ingevuld, en kunnen nieuwe sturingsmethoden worden ontwikkeld. Zoals het zonebeheerplan, een instrument waarmee provincie en gemeente de geluidsproductie slimmer kunnen verdelen.

Het Chw geeft het zonebeheerplan een juridische basis. Het zonebeheerplan kan worden gekoppeld aan het ruimtelijk plan. Daarmee kan de maximaal toegestane geluidsproductie tot op de vierkante meter nauwkeurig worden verdeeld. De beschikbare geluidsruimte kan op die manier maximaal en flexibel worden benut. Moerdijk kan groeien, zonder dat het geluidsvolume toeneemt.  

Groeien dankzij gebiedsgerichte focus

De aanwijzing in het kader van de Chw maakt ook het mogelijk om op gebiedsniveau te kijken naar de impact van de voorgenomen groei van bedrijfsactiviteiten. En om ook op gebiedsniveau oplossingen voor te stellen. Ondernemers moeten nu nog - in het kader van de Natuurbeschermingswet - ieder individueel een ‘passende beoordeling’ uitvoeren, willen zij nieuwe activiteiten ontplooien. Een duur en tijdrovend traject.

Dankzij de Chw kan via het Bestemmingsplan Plus in de toekomst alles makkelijker gebiedsgericht worden geregeld. Het Natuurmanagementplan, dat deze zomer is vastgesteld, sorteert hierop voor. In dit plan werken partners - provincie, gemeente, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, Brabants Zeeuwse Werkgevers en het havenschap - gezamenlijk aan maatregelen, deelplannen en projecten die natuur en milieu versterken. Dat creëert ruimte voor extra groei.

Door de uitkomsten van het Natuurmanagementplan straks te verankeren in het Bestemmingsplan Plus - met de Chw als juridische basis - ontstaat nieuwe groeiruimte. Het maakt procedures eenvoudiger, en de condities voor vergunningverlening helderder. Het maakt het bovendien mogelijk om generieke ontheffingen aan te vragen, het ‘postzegelbeleid’ behoort dan tot de verleden tijd.

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!