Crisisaanpak wordt bijgesteld

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provincie bestuur stelt hun aanpak van de kredietcrisis bij aan de hand van het effect van de maatregelen, de marktsituatie, de toekomstige kerntaken van de provincie en de bezuinigingen.

Crisisaanpak wordt bijgesteld

De maatregelen voor de woningbouw worden afgebouwd; er volgt nog een laatste ronde voor nieuwbouwprojecten. De regelingen gericht op elektrisch rijden, herstructurering van bedrijventerreinen en het versoepelen van regelgeving lopen goed en blijven ongewijzigd omdat ze ook aansluiten op het nieuwe profiel. Ook de activiteiten van de KvK-Schakelteams en de participatiemaatschappij, het Spin-off- en het MKB innovatiefonds van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) zijn voor de stimulering van de regionale economie van belang en worden volgens plan uitgevoerd. De voorstellen hebben geen gevolgen voor lopende projecten.

Financieel zwaar weer
Het maatregelenpakket van de provincie werd in februari 2009 ingezet om de gevolgen van de kredietcrisis voor bedrijven en inwoners van Brabant te verzachten. “We realiseren ons dat de economische crisis nog niet voorbij is”, zegt coördinerend gedeputeerde Lily Jacobs, “daarom gaat een aantal maatregelen door en bouwen we andere gefaseerd af. Maar de provincie is financieel in zwaar weer terechtgekomen en we moeten daarom tegelijkertijd de tering naar de nering zetten.”

De provincie heeft op dit moment € 116 miljoen in de Brabantse economie geïnvesteerd en verwacht de komende periode nog circa € 100 miljoen te investeren. In totaal verwacht de provincie met deze actualisatie € 188 miljoen minder te in te zetten ten opzichte van het oorspronkelijk plan. Het merendeel van deze investeringen bestaan uit leningen en garanties. Provinciale Staten besluiten in juni over deze GS-voorstellen.

Arbeidsmobliteit
De effecten van de crisis op de arbeidsmarkt zijn nog niet uitgewerkt. Daarbij voldoet de maatregel voor arbeidsmobiliteit aan het nieuwe profiel van de provincie om regionaal partijen bijeen te brengen om gezamenlijk tot een aanpak te komen. Provincie ondersteunt hiermee de verdere ontwikkeling van de 7 HRM- servicecentra. Conclusie: € 1 miljoen extra investeren; PACT-plan uitvoeren; 7 HRM servicepunten ondersteunen
Investering: € 6 miljoen in plaats van € 5 miljoen

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!