Cuijk wil aan de slag met centrummanagement

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: KvK

De gemeente Cuijk en de ondernemersvereniging Cuijk werken al jaren samen aan het verbeteren van de economische aantrekkelijkheid en de regionale positie van Cuijk.

Cuijk wil aan de slag met centrummanagement

Daarbij staan een goed ondernemersklimaat, actief en creatief ondernemerschap en een aantrekkelijk centrum bij beide partijen hoog in het vaandel. Om de ambities een extra impuls te geven wil Cuijk aan de slag met centrummanagement.

De oprichting van Centrummanagement Cuijk moet het economisch functioneren en de promotie van het centrum verder verbeteren. En de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers structureren. Via collectieve financiering wil de organisatie bovendien voldoende financiële armslag krijgen om alle gewenste projecten en activiteiten uit te voeren.

De Kamer van Koophandel Brabant ondersteunt de plannen met de toekenning van de Stimuleringsbijdrage Centrummanagement Brabant. Tijdens een eindejaarsbijeenkomst Centrummanagement Brabant op donderdag 8 december in Venray reikte bestuurslid Jan van Vroenhoven (KvK Brabant) de symbolische cheque van 10.000 euro uit aan de heer B. Noorbergen, voorzitter Ondernemersvereniging Cuijk, en de heer A. Baudet, wethouder gemeente Cuijk. Ook Veghel en Wijkwinkelmanagement Helmond mochten deze middag een cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen.

Het geld wordt ingezet voor het opstellen van een ‘Plan van Aanpak Centrummanagement Cuijk’. Dit plan moet ervoor zorgen dat in 2012 kan worden gestart met centrummanagement. In het plan worden onder meer uitgewerkt een gemeenschappelijke visie en ambities, een meerjarenbeleidsplan en een activiteitenplan. Verder komen in het plan voorstellen voor de organisatiestructuur, communicatie, een begroting en hoe een en ander gezamenlijk kan worden gefinancierd via een ondernemersfonds.

Het plan en de beoogde collectieve financiering via reclamebelasting worden in het eerste kwartaal van 2012 voorgelegd aan alle centrumondernemers en overige stakeholders. Als er genoeg steun is, is het de bedoeling om nog voor de zomervakantie een draagvlakmeting te houden. Als dit positief uitvalt, kan de reclamebelasting wellicht al in het najaar van 2012 worden ingevoerd.

Meer informatie over Kamer van Koophandel Kantoor Den Bosch:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!