Cultuur doorslaggevend bij Het Nieuwe Werken

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: TNO

Verreweg de belangrijkste factor om bedrijfsdoelstellingen als productiviteit, vitaliteit van medewerkers en duurzaamheid te realiseren blijkt de managementcultuur in het bedrijf te zijn.

Cultuur doorslaggevend bij Het Nieuwe Werken

Juist een verandering van de cultuur waaronder het stimuleren, vertrouwen geven en motiveren van medewerkers geeft de doorslag. De middelen om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken blijken een minder prominente rol te spelen. Waar vaak wordt verondersteld dat flexibele werkplekken en geavanceerde ict-middelen het meeste effect sorteren, blijkt dat niet het geval.

TNO heeft het voortouw genomen om voor directies van bedrijven en organisaties een soort dashboard te ontwikkelen dat inzichtelijk maakt hoe verschillende maatregelen rond HNW bijdragen aan de gewenste bedrijfsdoelstellingen als productiviteit, vitaliteit van de medewerker en milieudruk. Het gaat hier nog wel om een prototype dat in 2012 afgerond moet zijn en beschikbaar moet komen voor meer bedrijven en organisaties.

Beter verankeren in bedrijfsstrategie

Het Nieuwe Werken Dashboard is vervolgens door TNO ontwikkeld in samenwerking met KPN, Rabobank, Philips, Veldhoen+Company en Stichting TelewerkForumHNW. "Het prototype-dashboard dat real time verbanden aantoont tussen de te verwachten effecten van (voorgenomen) HNW maatregelen op de bedrijfsdoelstellingen helpt organisaties om HNW beter te verankeren in de bedrijfsstrategie", stelt Christiaan van den Berg, verantwoordelijk projectleider bij TNO. Het model kent een groot aantal instellingen die managers zelf kunnen instellen en houdt rekening met leeftijd, geslacht en functietype.

Flexplek negatief effect

Het dashboard levert ook interessante nieuwe inzichten op. Zo blijkt dat bepaalde aspecten van moderne fysieke kantoorinrichtingen een negatief effect te hebben op de kennisdeling. Bij het gebruik maken van een grotere verscheidenheid aan werkplekken zagen we een afname van de kennisdeling. Onze verwachting was juist dat kennisdeling zou toe nemen in een flexibele werkomgeving, omdat er vaker spontane en informele ontmoetingen zouden plaats vinden. Dit bleek niet het geval. "Blijkbaar sluit de huidige flexibele kantoorinrichting nog niet optimaal aan bij de doelstellingen van HNW", aldus onderzoeker Merle Blok van TNO.

Up-to-date houden

TNO wil in 2012 verder gaan met de doorontwikkeling van het dashboard. Van den Berg: "We willen graag het prototype gebruiksklaar maken, zodat meer bedrijven en organisaties ervan kunnen profiteren. Bovendien heeft TNO de ambitie om het dashboard een meer structurele inbedding te geven in een samenwerkingsverband met bedrijven en universiteiten, zodat het up-to-date blijft."

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!