Cybersecurity zwaar onderschat

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: VNO-NCW

In de praktijk blijkt dat bedrijven hebben hun data vaak nog onvoldoende heeft beveiligd. Via een Security Awareness programma wordt inzicht en tips gegeven om risico's in kaart te brengen.

Cybersecurity zwaar onderschat

Het nemen van preventiemaatregelen op het gebied van ict moet net zo vanzelfsprekend zijn als het hebben van een inbraakalarm. 'We vinden het logisch ramen te sluiten om dieven buiten de deur te houden. Maar tegelijkertijd staat te vaak de digitale poort wagenwijd open,' zegt VNO-NCW bij de start van de campagne Alert Online.

Waardevolle data

In de praktijk blijkt dat zowel burgers als bedrijven nog onvoldoende aandacht hebben voor cybersecurtity. Vooral bij nieuwe ontwikkelingen als mobiel internet of cloud computing ontbreekt kennis over beveiliging. Zo vinden ondernemers een inbraakalarm op een bedrijfspand de normaalste zaak van de wereld. Terwijl dat slechts materiële zaken, zoals een computer, beschermt. De voor een bedrijf echt waardevolle data, die op deze computer staat, blijkt te vaak niet of nauwelijks goed beveiligd.

Hack

In vergelijking met burgers hebben bedrijven een verdergaande verantwoordelijk als het gaat om beveiliging van data. VNO-NCW onderschrijft het belang van publiekprivate samenwerking. Want de digitale beveiliging is een zaak van overheid en bedrijfsleven samen. Zeker waar het gaat om producten en diensten die van maatschappelijk nut zijn. Een hack of systeemuitval kan namelijk tot grote (maatschappelijke) schade lijden.

Cybersecurity

De tiendaagse campagne Alert Online, die VNO-NCW ondersteunt, is afgelopen  maandag ingeluid door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Op jebentzichtbaarderdanjedenkt.nl staat een Cyber Security Awareness-programma. Dat is ontwikkeld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Experts geven inzicht in risico's en tips om die risico's te voorkomen. Via een e-learning module krijgt de gebruiker een lijst met maatregelen om de cybersecurity van zijn eigen digitale omgeving te vergroten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!