Daling aantal banen in Overijssel lijkt mee te vallen

  • Arbeidsmarkt

In de periode van 1 april 2008 tot 1 april 2009 is in Overijssel het aantal banen met 0,25% (1357 banen) afgenomen. Op 1 april 2009 waren er in totaal 539.670 banen in Overijssel. Het vijftiende Overijssels Feit gaat in op de meest recente werkgelegenheidscijfers van Overijssel.

Daling aantal banen in Overijssel lijkt mee te vallen

Grote daling in industrie, dienstensector groeit 
Na jaren van een groei, is er sprake van een afname van het aantal banen. Het banenverlies heeft vooral plaatsgevonden bij de meer traditionele sectoren. Het aantal banen daalde in de industrie ten opzichte van 2008 met 4,6%. Wanneer rekening wordt gehouden met de omvang van de sector, is de zakelijke dienstverlening in 2009 met 4,4% de grootste groeier in Overijssel. In absolute zin zijn er in de gezondheidszorg de meeste banen bijgekomen. In het onderstaande staafdiagram is het verschil te zien van het aantal banen per sector tussen 2008 en 2009.

Twente verliest meeste banen, Noord-Overijssel blijft gelijk
De ontwikkelingen in de sectoren zijn terug te vinden in de regionale ontwikkelingen. Twente verliest, als regio met relatief veel industrie, de meeste werkgelegenheid (-0,41%). Noord-Overijssel kent de gunstigste ontwikkeling. De werkgelegenheid bleef daar ten opzichte van 2008 ongeveer gelijk. Zuidwest-Overijssel kent een daling van de werkgelegenheid met -0,24%. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling te zien van het aantal banen per jaar vanaf 2005 in de verschillende regio’s en voor heel Overijssel.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!