Daling banen vooral in landbouw en bouwsector

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Provincie Overijssel

De economische crisis zorgde in 2012 voor een verlies van ongeveer 3.100 banen in Overijssel. Dat is een lichte daling van 0,6 procent van het aantal banen.

Daling banen vooral in landbouw en bouwsector

Het aantal vestigingen van bedrijven is gedaald met 0,5 procent, dat zijn 400 vestigingen minder ten opzichte van 2011. De daling van 0,6 procent lijkt mee te vallen voor deze crisistijd maar in sommige sectoren zijn relatief veel banen verloren gegaan.

De landbouw is het sterkst geraakt met een verlies van 9,4 procent (2300 banen minder dan in 2011. Het is een trend die al langer gaande is. In 2011 kende de landbouw al een verlies van 6,8 procent van het aantal banen. De sterkste daling is te zien bij de plattelandsgemeenten, in het bijzonder bij de veehouders.

De schaalvergroting en mechanisatie van de bedrijven spelen waarschijnlijk een rol in deze trend. De melkveehouderij is de grootste agrarische sector in Overijssel. Het economisch resultaat van deze sector is de laatste jaren niet slecht geweest. Met het oog op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het afschaffen van het melkquotum in 2015 investeert de melkveehouderij behoorlijk in stallen, melkrobots en grond.

Agrarische niches

In agrarische niches zoals de druiventeelt, kleinfruit en vezelgewassen stijgt het aantal banen. Deze niches zijn (nog) zeer klein. De stijging kan de daling van het aantal banen in de veehouderij zeker niet compenseren.

Het aantal banen in activiteiten die aan de landbouw gerelateerd zijn stijgt. Het gaat dan bijvoorbeeld om leveranciers van agrarische kennis en bedrijfsadviseurs. Ook dit is voortzetting van een trend die al een aantal jaren gaande is.  

De bouwsector in Overijssel heeft 4,3 procent minder banen in 2012 dan een jaar eerder en is hierdoor de tweede sector met het meeste banenverlies. Andere sectoren die het zwaar hebben zijn de industrie- (-2,0%) en de vervoersector (-4,6%). Deze sectoren lijden onder de lagere vraag naar producten en het vervoer dat erbij hoort. De daling van het aantal banen in de industrie zorgt ook in sommige steden voor een behoorlijke daling in het aantal banen. De industrie is meestal geconcentreerd in of rondom de steden. Opmerkelijk is dat de industrie in Deventer en Hengelo zich beter lijkt te houden dan in andere steden. De daling in de landelijke gemeenten wordt ook versterkt door de bouwsector die er harder is getroffen dan in de steden.

De dienstensector vestigt zich vooral in de steden. De dienstensector doet het beter dan de eerder benoemde sectoren met uitzondering van de financiële dienstverlening waar door reorganisaties in de banken veel banen verloren gaan. Een ontwikkeling die zich waarschijnlijk nog doorzet in de komende jaren.
De groei in de commerciële diensten zit in de sectoren  informatie en communicatie. Opvallend is de aanwas van banen in de uitzend- en schoonmaakbranche. Dat de uitzendbranche zich staande houdt in 2012 is te zien aan het aantal uitzendbanen dat gelijk is gebleven tussen 2011 en 2012. Het gaat om ongeveer 18.500 uitzendbanen.

In de publieke en niet commerciële diensten kent de zorgsector een bescheiden groei. Door de grote omvang van de zorgsector zorgt die toch voor een groei van 1.060 banen. Verwacht is dat deze sector de komende jaren nog zal groeien door de vergrijzing van de bevolking.

In Enschede en Zwolle is de dienstensector relatief groot. Deze steden doen het daarom beter dan andere steden die afhankelijker zijn van de industrie.  Net als in vorige jaren is Zwolle bijzonder aan het groeien door diensten aan te trekken. Dit speelt vooral in de zakelijke dienstverlening, het onderwijs, en de groot- en detailhandel.

De provincie zet zich in voor het versterken van de economie en werkgelegenheid in Overijssel. Daarbij richt de provincie zich op sectoren die voor de economische ontwikkeling van Overijssel en Nederland van groot belang zijn. Het gaat om de topsectoren High Tech Systemen en Materialen, Life Science &Health, Chemie en kunststoffen en nieuwe energie. Daarnaast richt de provincie zich op sectoren die van regionaal belang zijn: Agro&Food, Bouw, Toerisme, Festivals en Evenementen. Het zijn de ondernemers en de kennisinstellingen die de banen creëren. Het beleid, waaronder een investeringspakket van 500 miljoen euro, wordt in nauwe samenwerking met deze partijen ingezet.

Via het Bedrijven- en Instellingenregister Overijssel (BIRO) en de 'Arbeidsmarkt Prognoses Overijssel' (APO) volgt provincie Overijssel de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Deze gegevens zijn een belangrijk meetinstrument voor het gevoerde en te voeren economische beleid.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!