Daling werkloosheid in Twente, maar niet meer werk

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

De werkloosheid in Twente is voor het eerst sinds juli 2012 gedaald. Eind oktober telde Twente 30.854 geregistreerde werkloze personen. Dit zijn onder meer 3.546 jongeren tot 27 jaar en 10.799 ouderen vanaf 50 jaar.

Daling werkloosheid in Twente, maar niet meer werk

Eind september stonden in Twente nog 31.569 werklozen geregistreerd.  Het percentage geregistreerde werklozen is 11,1 procent tegenover landelijk 8,9 procent. Het verschil tussen Twente en Nederland is niet groter geworden. De daling in oktober van de werkloosheid is niet het gevolg van meer mensen aan het werk. De daling wordt veroorzaakt doordat minder werklozen zich registreren als werkloos en minder werklozen actief op zoek zijn naar werk. Het aantal vacatures in Twente is teruggelopen per eind derde kwartaal met 2,8 procent, maar is minder sterk gedaald dan in de voorgaande perioden.

Meer werkloosheid onder jongeren

De werkloosheid onder jongeren is toegenomen. Veel schoolverlaters vinden momenteel geen startbaan in hun studierichting. Een grote groep jongeren zit thuis of heeft baantjes die ze tijdens hun opleiding al had. Opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs schakelen van leer-werkbanen (BBL) naar leer-stagebanen (BOL) om jongeren de kans te geven hun studie af te maken.’

John van de Vegt, bestuursvoorzitter ROC van Twente en tevens voorzitter van het arbeidsmarktplatform POWI in Twente: ”We zullen nieuwe en innovatieve manieren moeten bedenken om zoveel mogelijk jongeren tijdens en na hun opleiding aan bedrijven en instellingen te verbinden. Arbeidsmarkttoeleiding van jongeren en ook ouderen is daarbij alleen succesvol als er sprake is van maatwerk en nieuwe samenwerkingsvormen tussen scholen, projecten en uitkeringsinstanties.”

Verder in deze monitor

  • Op korte termijn hebben jongeren de meeste kans op werk in de beroepen administratief, transport, commercieel medewerkers, gekwalificeerde metaalbewerkingsberoepen, programmeur en systeem analist.
  • Zowel het aantal banen als ook het aantal het aantal vacatures is te laag om de werkloosheid op te lossen. De werkgelegenheid in Twente zakte in twee jaar tijd van 292.700 in 2011 naar 284.000 arbeidsplaatsen in 2013.
  • Op basis van de huidige inzichten zal de werkloosheid in Twente niet eerder dan medio 2015 structureel gaan dalen. De daling in Twente zal zich echter eerder dan landelijk manifesteren. Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote aanwezigheid van sterke vraag-sectoren techniek en handel in de regio. Ook zal de daling van de werkloosheid daardoor groter zijn dan landelijk gemiddeld.
  • Het aantal geregistreerde werklozen onder ouderen (50+) stijgt in 2014 harder dan de overige leeftijdsgroepen.
  • Verwacht wordt dat bij een aantrekkende economie in eerste instantie alleen moeilijk vervulbare vraag in hogere technische functies gaat ontstaan.
  • Voor 2014 en voor 2015 moet rekening worden gehouden met gemiddeld 8 procent jaarlijkse toename aan WWB uitkeringen in Twente. De groei van bijstanduitkeringen kan per gemeente verschillen.

Toelichting

De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen). Tussen het bekend worden van data en het verschijnen van de monitor zit een verwerkingstijd van cijfermatige informatie. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind afgelopen maand.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!