Daling werkloosheid jongeren

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

Ondanks het uitblijven van de groei van het aantal banen, is de werkloosheid in Twente in de afgelopen drie maanden gedaald van 8,2% naar 7,6%.

Daling werkloosheid jongeren

 
Die tegenstelling wordt veroorzaakt doordat steeds meer jongeren tot 27 jaar doorleren en daardoor niet meer als werkloze geregistreerd staan. Ook zijn er meer vacatures voor jongeren met een specifieke opleiding of kwalificatie. De werkloosheid onder de groep jongeren is in een jaar met bijna 30% afgenomen.

Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Het gaat wat beter met onze economie. Vooral aan de afname van de werkloosheid onder jongeren is dat te zien. Steeds meer jongeren leren door en vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt. En het aantal vacatures voor jongeren met een opleiding neemt toe. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen. Want jongeren worden vanwege de vergrijzing steeds belangrijker voor de Twentse economie.”

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor:

• De werkloosheid in Twente daalt sneller dan in Nederland, maar blijft in de Twentse steden boven het landelijk gemiddelde.
• Er is nog geen daling te zien in het aantal moeilijk plaatsbare, langdurig werkloze jongeren. Hun aandeel in het totale werklozenbestand neemt verhoudingsgewijs toe.
• Het aantal banen staat in veel sectoren nog onder druk. Er is wel sprake van een lichte stijging van het aantal vacatures (hogere vacaturegraad). Het aantal vacatures in niet-overheidssectoren is hoger dan vorig jaar, bijvoorbeeld in de ICT en zakelijke dienstverlening. De (semi-)overheidsectoren kennen minder vacatures en geen banengroei. Naast sectorale verschillen zijn er veel vacatures in tijdelijke banen.
• Het aantal WW uitkeringen loopt terug. Mensen die kort werkloos zijn ontvangen een WW uitkering. Nu de werkloosheid terugloopt, daalt als eerste het aantal mensen met een WW uitkering.
• Het aantal mensen dat een WWB uitkering of een WIJ uitkering aanvraagt daalt. Hierdoor stijgt het aantal lopende uitkeringen langzamer. De uitstroom uit deze uitkeringen is nog niet voldoende om het aantal lopende uitkeringen te laten dalen. Vooral mensen die al langer een uitkering hebben stromen nog te weinig uit naar werk.
• Twente kent bijna 9.900 personen met een WAJONG uitkering. Deze zijn voor een groot deel (nog) niet in de werkloosheidscijfers meegenomen. Deels omdat ze niet werkloos zijn, maar bijvoorbeeld een opleiding volgen, deels omdat de werkcapaciteit nog niet bepaald is.

Arbeidsmarktmonitor
Het doel van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor is om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken van de arbeidsmarkt in Twente. De monitor is recent vernieuwd. Via diverse grafieken afgewisseld met conclusies en prognoses wordt de ontwikkeling in Twente vergeleken met de landelijke ontwikkeling. In de bijlage zijn de aantallen op de onderwerpen voor de afzonderlijke gemeenten vermeld.
Regio Twente brengt de monitor maandelijks uit in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen). De volgende arbeidsmarktmonitor verschijnt aan het eind van de volgende maand. Kijk voor meer informatie op www.regiotwente.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!