DAV-terrein wordt werklandschap

  • Regionale ontwikkeling

Een bedrijventerrein in het PMJP-gebied Winterswijk-Oost wordt een werklandschap. Met financiële steun van de gemeente Winterswijk en de provincie worden oude bedrijfsgebouwen gesloopt, het terrein gesaneerd en bedrijfsklaar gemaakt.

DAV-terrein wordt werklandschap

Een werklandschap is een combinatie van bedrijvigheid en natuur. Tot begin jaren negentig was op het terrein een dierlijk afvalverwerkingsbedrijf (DAV) gevestigd. Deze panden werden gesloopt en het terrein werd daarna voor opslag van bouwmaterialen gebruikt. Maar omdat het terrein door de gemeente Winterswijk als een waardevol onderdeel van het cultuurlandschap wordt gezien, wil zij een nieuwe invulling geven aan de locatie die past bij de unieke ligging langs de Boven Slinge. Het werklandschap ligt aan de Olden Goorweg, ingeklemd tussen de spoorlijn naar Aalten en de Boven Slinge Het ligt in het prioritaire gebied Winterswijk-Oost uit het Provinciaal Meerjarenprogramma (PMJP).

Werklandschap en natuur
In het werklandschap worden natuur en bedrijvigheid gecombineerd. Voor het DAV-terrein is nu een indeling gemaakt waarbij de bedrijfsmatige functie op een natuurlijke wijze wordt ingebed en niet conflicteert met de natuurwaarden in het gebied. Er is bijvoorbeeld ruimte gepland voor waterretentie en er wordt regenwater opgevangen voordat het naar de beek stroomt.

Brede, natuurlijke oever
De Boven Slinge krijgt ruimte om te kronkelen zodat er een bredere, natuurlijke oever ontstaat. Dat komt ten goede aan diersoorten als ijsvogel, beekprik, goudveil, bosgeelster en watervleermuis. Maar ook aan beplanting als es, gelderse roos, volgelkers, hazelaar, els en eik. Langs de oever is ook ruimte voor een wandelpad. Het terrein wordt in de toekomst openbaar toegankelijk.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!