De werkloosheid in Twente daalt

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

Sinds januari dit jaar is de werkloosheid gedaald van 8,1% naar 7,4%. In Nederland daalde in deze periode het werkloosheidspercentage van 6,3 naar 6,0%. Twente loopt hiermee haar achterstand voor een deel in.

De werkloosheid in Twente daalt

Hiermee loopt Twente haar achterstand voor een deel in. Ondanks deze daling is het aantal langdurig werklozen van 45 jaar en ouder gestegen. Dit is zichtbaar in zowel de werkloosheids- als de uitkeringsbestanden. De lichte economische verbetering zorgt ervoor dat de kortdurende werkloosheid en daarmee het aantal WW-uitkeringen, weer verder is afgenomen. De economische verbetering is ook zichtbaar in de cijfers voor Twente van Stadsbank Oost Nederland. Ten opzichte van 2010 zijn in 2011 tot en met mei in totaal 36 rekeningen minder geopend.

De langdurig werkloze ouderen krijgen een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat deze mensen een opleiding en/of het opdoen van werkervaring nodig hebben om weer aan het werk te komen. Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “De Twentse economie trekt aan. Toch wordt het steeds duidelijker dat langdurig werklozen zonder hulp niet aan het werk komen. Dit is onze grootste uitdaging de komende jaren.”

Het doel van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor is om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken van de arbeidsmarkt in Twente. Via diverse grafieken afgewisseld met conclusies en prognoses wordt de ontwikkeling in Twente vergeleken met de landelijke ontwikkeling. In de bijlage zijn de aantallen op de onderwerpen voor de afzonderlijke gemeenten vermeld.

Regio Twente brengt de monitor maandelijks uit in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen). De volgende arbeidsmarktmonitor verschijnt aan het eind van de volgende maand.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!