Debat over reclame en architectuur in Nijmegen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Nijmegen

Tijdens een werkconferentie wordt besproken welke uitstraling Nijmegen zou moeten hebben.

Debat over reclame en architectuur in Nijmegen

Welke reclame-uitingen passen bij Nijmegen? Wat is goede beeldkwaliteit? Moet er meer of juist minder reclame op straat komen? Hoe zou Nijmegen er eigenlijk uit moeten zien? Op dinsdag 15 februari discussieren deskundigen, ondernemers en betrokken Nijmegenaren over deze en andere thema’s tijdens de Werkconferentie De vele gezichten van Nijmegen. Plaats van handeling is de theaterzaal van Lux.

Het doel van de werkconferentie is het uitwisselen van ideeen over meer of minder of juist andere reclame en over eisen waaraan de beeldkwaliteit van Nijmegen moet voldoen qua architectuur en uitstraling. De opbrengsten van de discussie zullen gebruikt worden om het beleid rond reclame en beeldkwaliteit verder vorm te geven. Er zijn vele deskundigen uitgenodigd, maar ook betrokken Nijmegenaren zijn van harte welkom.

De avond heeft de vorm van een debat, ingeleid door de betrokken wethouders Tankir (reclame) en Kunst (beeldkwaliteit). Zij zullen aan de hand van stellingen de aanwezigen prikkelen tot discussie.

Er zijn mensen speciaal uitgenodigd voor de werkconferentie, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Toegangskaarten voor de avond zijn gratis verkrijgbaar bij de kassa van Lux, tel. 0900-5894636.

In het coalitieakkoord is afgesproken om in werkconferenties met de stad in gesprek te gaan om ideeën en meningen uit te wisselen rond een aantal thema’s. De inbreng van inwoners, bedrijven en instellingen gebruikt het college bij het maken van nieuw beleid en plannen. De werkconferentie De vele gezichten van Nijmegen is de zesde werkconferentie. Meer informatie is te vinden op www.nijmegen.nl/werkconferenties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!