Debat over sociale opgave voor regio Stedendriehoek

 • Regionale ontwikkeling
 • Bron: Provincie Gelderland

Gekozen is voor 3 thema's: Partcipatie van kwetsbare groepen, ketensamenwerking voor jeurgd en gezin en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Is het activeren van burgers de belangrijkste uitdaging voor onze regio? Of het in stand houden van voorzieningen in de wijken en dorpen? Of toch de zorg voor kwetsbare groepen? Daarover ging het debat over de regionale sociale agenda voor de Stedendriehoek op 25 november in Zutphen. Zo’n honderd vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke instellingen formuleerden de belangrijkste opgaven waar de gemeenten zich de komende jaren gezamenlijk over moeten buigen.

Discussie in de Hanzehof over de Regionale Sociale Agenda; bron provincie Gelderland.Dat deden ze niet zonder voorbereiding. De afgelopen maanden heeft een adviesbureau in opdracht van de provincie een analyse gemaakt van de sociale opgaven in de regio. Uit deze analyse kwamen zes thema’s nadrukkelijk naar voren: actief burgerschap; aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; participatie van kwetsbare groepen; ketensamenwerking voor jeugd en gezin; lokaal en regionaal voorzieningenniveau en jongerenparticipatie.

Agenda 2012-2015
Het doel van het debat was om uit deze thema’s er drie te kiezen die gezamenlijk de regionale sociale agenda 2012-2015 gaan vormen. De discussie leverde af en toe fel vuurwerk op. Uiteindelijk konden alle deelnemers twee stemmen uitbrengen. De regio koos uiteindelijk voor deze thema’s:

 • Participatie van kwetsbare groepen
  ‘Nu de AWBZ wegvalt is het zaak om voor deze groepen op te komen Dit moet in de wijk gebeuren , maar de concepten hiervoor moeten bovenlokaal worden ontwikkeld’
 • Ketensamenwerking voor jeugd en gezin
  ‘Omdat in 2015 de jeugdzorg naar de gemeenten gaat moet er veel regionaal worden samengewerkt. Je kan als gemeente dit niet alleen’
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  ‘Er is een mismatch tussen de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod vanuit het onderwijs. Investeer in het dichten van de gaten in de opleidingsketen, zoals goede stageplaatsen. De investering die je nu doet krijgt op zijn vroegst in 2015 zijn beslag; mis deze slag niet.’

Provincie
Gedeputeerde Hans Esmeijer wees de aanwezigen er nadrukkelijk op dat dit agenda van de regio is, niet die van de provincie. Haar inbreng zal als gevolg van bezuinigingen én de landelijke discussie over kerntaken van de provincies kleiner worden dan voorheen. Maar de provincie blijft een rol spelen bij het signaleren, agenderen en indien mogelijk samen werken aan oplossingen.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!