Deel bedrijventerrein Kraaiven opgeknapt

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BOM

Een transportbedrijf heeft een deel van bedrijventerrein Kraaiven geherstructureerd. Het bedrijf maakte daarbij gebruikt van het LHFT. Het zogenoemde Lokaal Herstructurerings Fonds Tilburg (LHFT) is opgericht om verouderde bedrijfskavels op te knappen.

Deel bedrijventerrein Kraaiven opgeknapt

Initiatiefnemers van dit fonds zijn de gemeente en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). In het LHFT zit een bedrag van 7,5 miljoen euro. Transportbedrijf P&M Express aan de Posthoornstraat heeft het bestaande pand op het terrein verbouwd en uitgebreid. Een oude loods is gesloopt. Die plek is samen met de rest van het buitenterrein ingericht als beveiligde parkeerplaats voor auto's van het bedrijf. De onderneming wil dit jaar 15 mensen extra aannemen.

Inzet voor projecten

Het LHFT was in eerste instantie opgezet om verouderde delen van de bedrijventerreinen Loven, Kraaiven, Kanaalzone en het Laar op te knappen. Het kan nu ingezet worden voor projecten op alle bedrijventerreinen. Het fonds geeft geen subsidies. Bedrijven en vastgoedontwikkelaars die geld uit het fonds lenen, storten dat later weer terug. Naast het opknappen van het kavel op Kraaiven zijn door inzet van het LHFT nog 3 projecten afgerond. Het gaat om het voormalige Campina-terrein op Loven, een toegangsweg naar Railport Brabant op Loven en de herontwikkeling van fabriek Bierens in de Kanaalzone.

Verbetering van het aanzicht

Wethouder De Ridder: "In het coalitieakkoord geven we expliciet aan dat het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen een belangrijke prioriteit is. Het LHFT is een uitstekend instrument om dat doel te behalen. Verouderde bedrijfskavels worden opgeknapt en dat zorgt voor een verbetering van het aanzicht van een bedrijventerrein."

 

 

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!