Deel plannen Veemarktkwartier stopgezet

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Tilburg

Door de bezuinigingen komt er een eind aan de samenwerking tussen de gemeente Tilburg en Ontwikkelingsmaatschappij VMK (VeeMarktKwartier).

Deel plannen Veemarktkwartier stopgezet

Daardoor worden de plannen voor de verbouwing van het Faxx gebouw en de komst van  het zogenoemde werkgebouw stopgezet. Het werkgebouw bestond uit een aantal op elkaar gestapelde containers. Voor dit pand had de gemeente een bedrag van 14 miljoen uitgetrokken. Het zou op risico van de gemeente gebouwd en geëxploiteerd gaan worden. "Dat risico vinden wij in deze tijd niet meer verantwoord", vertelt wethouder Berend de Vries.

Doorgaan met stimulatie creatieve industrie

De gemeente kampt op dit moment met een tekort op de grondexploitatie van ongeveer 64 miljoen euro. Stoppen met de plannen voor het Faxx gebouw en het werkgebouw levert een directe besparing op van 5 miljoen euro. Dit wordt gebruikt om het tekort op de grondexploitatie te verminderen. Wethouder Berend de Vries: "Dit betekent niet dat we stoppen met het stimuleren van de creatieve industrie in het Veemarktkwartier. Maar we gaan ons meer richten op de bestaande clusters in het gebied en zijn bereid om dit samen met marktpartijen verder uit te bouwen. Ook blijft er geld beschikbaar om het gebied rond de Veemarktstraat aan te pakken. Uiteraard altijd met het oog op het stimuleren van private investeringen in dit gebied."

De gemeente en Ontwikkelingsmaatschappij VMK besloten in 2007 samen te gaan werken aan de ontwikkeling van het Veemarktkwartier. Begin 2010 werd duidelijk dat er een aanpassing in de plannen nodig was. Bouwen bovenop de Tivoligarage, het Icoon, bleek niet haalbaar. De gemeente en de projectontwikkelaar hebben in goed overleg besloten om de samenwerking te beëindigen. Ze kwamen samen tot de conclusie dat de beoogde ontwikkelingen in het gebied om diverse redenen niet meer haalbaar zijn.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!