Deelname overheid en ondernemers aan 'Ondernemingsdossier' laten groeien

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Recron

Het bedrijfsleven en de overheid zijn het eens dat het Ondernemingsdossier een heel waardevolle regeldrukverlager is.

Deelname overheid en ondernemers aan 'Ondernemingsdossier' laten groeien

Ze willen er samen voor zorgen dat meer branches aanhaken. Dat is de belangrijkste uitkomst van een bijeenkomst van het Beraad Ondernemingsdossier op 5 april.

In het Beraad Ondernemingsdossier hebben vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (zoals Joep Thönissen, directeur van RECRON) en overheid zitting. Het Beraad staat onder leiding van mevrouw Karla Peijs. Zij is daarnaast momenteel Commissaris van de Koningin in Zeeland.

Uitkomsten bijeenkomst Beraad

  • De implementatiestrategie Ondernemingsdossier is op hoofdlijnen akkoord bevonden door het Beraad.
  • De belangrijkste gemeenten (G32) zijn positief over het Ondernemingsdossier.  
  • Het Beraad heeft ingestemd met de toetreding van de evenementensector aan het Ondernemingdossier als vierde koploperbranche.
  • Het Beraad heeft steun en commitment uitgesproken om de komende jaren het Ondernemingsdossier in te voeren. Ook hebben zij ingestemd om de komende jaren het aantal aansluitingen van ondernemingen en overheden flink te laten groeien. Wel moet er meer duidelijkheid komen over de financiering van het Ondernemingsdossier en organisatie van de regelhulpen.

Het Ondernemingsdossier is bedoeld om ervoor te zorgen dat overheid en ondernemers afspraken maken over hoe zij informatie uitwisselen, zodat makkelijker aan de regels kan worden voldaan.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!