Defensie breidt uit in havengebied Vlissingen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Portaal van Vlaanderen

Half september ondertekenden Zeeland Seaports en het ministerie van Defensie een overeenkomst voor de erfpacht van 14,5 hectare havengebied in de buitenhaven van Vlissingen. Hiermee breidt Defensie haar terrein in het havengebied met 11,5 hectare uit.

Defensie breidt uit in havengebied Vlissingen

Dit werd officieel bekrachtigd met het ondertekenen van de erfpachtovereenkomst door Jan Erven, projectdirecteur bij Defensie en Jan Lagasse, CEO van Zeeland Seaports. Voor Defensie wordt het terrein in de buitenhaven een belangrijke ontsluiting naar de zee.

Vlissingen wordt thuishaven Mariniers

Het ministerie van Defensie verhuist het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen. Hiermee wordt Vlissingen de thuishaven voor het Korps Mariniers. Naar verwachting eind 2019 zal de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne worden opgeleverd. De kazerne biedt ruimte aan ongeveer 1.800 mariniers. De komst van Defensie is een belangrijke sociale en economische impuls voor de regio en het bedrijfsleven in de haven van Zeeland Seaports.

Unieke vestigingslocatie

Defensie kiest niet voor niets voor de haven van Vlissingen en haar omgeving, zo stelt Jan Lagasse: "De snelle en open verbinding naar de Noordzee en de ruimte die hier is om te oefenen, maken Zeeland Seaports een unieke vestigingslocatie voor het Korps Mariniers."

Jan Erven: "Het terrein dat Defensie door deze overeenkomst verkrijgt vormt samen met het binnendijkse gebied waar de kazerne wordt gebouwd een waardevol terrein juist op het grensvlak van water en land. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om in de toekomst eventuele uitbreidingsmogelijkheden van Defensie in het algemeen en de Mariniers in het bijzonder te faciliteren."

Meer informatie over Portaal van Vlaanderen:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!