Defensie stimuleert innovatie bij midden- en kleinbedrijf

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksoverheid

De komende maanden kijken 8 bedrijven of hun ideeën voor een veiliger optreden van militairen haalbaar zijn. In totaal schreven 44 firma’s uit midden- en kleinbedrijf zich vorig jaar in op de pilot ‘Veilig landoptreden’.

Defensie stimuleert innovatie bij midden- en kleinbedrijf

Afgelopen vrijdag werden ze in Den Haag voorgesteld als deelnemers aan het Small Business Innovation Research (SBIR)-programma. De projecten focussen op de bestrijding van geïmproviseerde explosieven, en dan met name op sensoren voor de detectie van bermbommen, het gebruik van robots en de uitrusting van militairen.

Samen met de krijgsmachtdelen gaan de kandidaten nu een haalbaarheidsstudie doen die door Defensie wordt gefinancierd, en over 6 maanden moet zijn afgerond. Na verdere selectie mogen dan 3 of 4 deelnemers een demonstratiemodel van hun idee maken.

Strategie

Het SBIR-programma sluit aan bij de Defensie Industrie Strategie, een visiedocument over de defensie gerelateerde industrie. Hierin staat dat Defensie meer gebruik moet maken van aanwezige technologie en innovatie bij het bedrijfsleven. De aandacht ligt daarbij vooral op command & control, sensoren, nieuwe materialen, opleiding en training en electro- en mechatronica.

Innovatieve oplossingen promoten

SBIR is een initiatief van de rijksoverheid om met aanbesteding innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te bedenken. Het programma wordt gerund door Agentschap NL. Deze instantie valt onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en treedt op als aanspreekpunt voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en (Europese) overheden.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!