Delta Region en Brainport/LED presenteren economische innovatieprogramma’s Zuid-Nederland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Strategic Board Delta Region

Op 1 april vindt de openstelling plaats voor subsidieaanvragen in het kader van het Europese stimuleringsprogramma OPZuid, bedoeld voor versterking en versnelling van de economische ontwikkeling en innovatiebevordering in landsdeel Zuid, de provincies Brabant, Limburg en Zeeland.

Delta Region en Brainport/LED presenteren economische innovatieprogramma’s Zuid-Nederland

In de aanloop naar deze openstelling is door de triple helix organisaties Strategic Board Delta Region en LED/Brainport met haar partners gewerkt aan de totstandkoming van vier Europees onderscheidende innovatieprogramma’s voor de topclusters Maintenance, Biobased, Logistiek en Materials. Hiermee willen de triple helix partners (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) gefocust en programmatisch uitwerking geven aan de realisatie van de Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland (RIS3).

In de ogen van de triple helix partners zullen deze vier innovatieprogramma’s dé kwalitatieve onderleggers zijn voor de toetsing van aanvragen voor OPZuid-subsidie. Delta Region en LED/Brainport zullen projectindieners vrijblijvend ook kwalitatief adviseren over hun projectinitiatief in relatie tot de focusgebieden in de innovatieprogramma’s en meehelpen deze op te werken.

Programmatische realisatie RIS3 in triple helix verband

In de RIS3-innovatieprogramma’s voor Maintenance, Biobased. Logistiek en Materials wordt de innovatieontwikkeling van Zuid-Nederland op basis van reeds aanwezige kracht en toekomstpotentie gericht op een beperkt aantal innovatiethema’s en toepassingsgebieden. Specialisaties waarmee Zuid-Nederland in de toekomst een koploperpositie in Europa wil bereiken.

Deze programma’s zijn tot stand gekomen door constructieve samenwerking tussen de triple helixen Delta Region en Brainport en in nauw overleg met toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties. De geconsulteerde partijen onderschrijven deze focusgebieden als meest kansrijk voor het ontwikkelen van een onderscheidend en concurrerend regionaal innovatieprofiel en de transitie naar een nieuwe (maak)industrie in Zuid-Nederland.

Extra kansen via clusterbenadering

Binnen de eerste call voor het OPZuid-programma is voor stimulering van de RIS3-strategie gekozen voor twee financieringslijnen: € 10 miljoen voor systeemversterkende projecten en € 10 miljoen voor MKB-projecten. Op programmaniveau kan extra synergie worden bereikt als systeemversterkende projecten en MKB-innovatieprojecten zoveel mogelijk in verband met elkaar worden gebracht.

Daan van Doorn, voorzitter van de Strategic Board Delta Region: “We hebben de afgelopen tijd als triple helix partners een unieke en intensieve vorm van samenwerking ontwikkeld, vanuit één agenda en met het bedrijfsleven nadrukkelijk aan kop. Samen hebben we de rotsvaste overtuiging dat met de innovatieprogramma’s Biobased, Logistiek, Maintenance en Materials het doel van Zuid-Nederland om door te ontwikkelen naar een toonaangevende koploperregio een stap dichterbij komt. Op dit moment wordt nog gewerkt aan vergelijkbare innovatieprogramma’s voor de topclusters Agrofood en Life Sciences & Health.”

Meer informatie over Strategic Board Delta Region:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!