Depla geïnstalleerd als voorzitter Regio West-Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

Een dag na zijn installatie in Breda is burgemeester Paul Depla ook benoemd tot voorzitter van Regio West-Brabant (RWB). Het algemeen bestuur van de RWB benoemde Paul Depla vanmiddag.

Depla geïnstalleerd als voorzitter Regio West-Brabant

De regio was unaniem van mening dat de nieuwe burgemeester van Breda voorzitter moest worden van de Regio West-Brabant. De Bredase burgemeester Peter van der Velden heeft eind vorig jaar afscheid genomen als voorzitter van de RWB. Daarna heeft burgemeester Frank Petter – Bergen op Zoom – tijdelijk de honneurs waargenomen in de regio.

Regionale belangen

De Regio West-Brabant is een samenwerkingsverband dat 19 colleges van Burgemeester en Wethouders in 2011 sloten. Samenwerking om de regionale belangen naar provincies, het Rijk en Brussel beter over het voetlicht te kunnen brengen, maar ook om efficiënter en effectiever eigen gemeentelijke taken uit te kunnen voeren. De 19 gemeenten werken samen op beleidsterreinen zoals economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ontwikkelingen en wonen.

Economische kansen

De ligging in de Vlaams Nederlandse Delta, tussen de beide wereldhavens Antwerpen en Rotterdam in, en op het kruispunt van Zeeland en Brabant, zorgt voor veel dynamiek in economisch opzicht. De regio is Logistieke Hotspot in Nederland. Activiteiten op het gebied van Biobased Economy komen in sneltreinvaart tot ontwikkeling. Voor  Maintenance (onderhoud, reparatie en revisie) worden door bedrijfsleven en onderwijs volop kansen gezien om te ondernemen en nieuwe onderwijsconcepten op te zetten. Nieuwe kansen doen zich voor op het gebied van de moderne maakindustrie en agrofood.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!