Deponeren jaarrekening voor 1 augustus

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

BV's en NV's moeten hun (vastgestelde) jaarrekening elk jaar deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Deponeren jaarrekening voor 1 augustus

De jaarrekening moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar worden opgemaakt en voorgelegd aan de aandeelhouders.  

De aandeelhouders hebben 2 maanden voor het vaststellen van de opgemaakte jaarrekening. Direct daarna moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de KvK. Normaal gesproken gebeurt dit dus uiterlijk op 31 juli.

Uitstel bij bijzondere omstandigheden
Op grond van bijzondere omstandigheden kunnen de aandeelhouders het bestuur uitstel verlenen voor het opmaken van de jaarrekening. Bij maximaal uitstel is de uiterste datum van deponeren 31 januari van het volgende jaar.

Meer informatie over deponeren

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!