Detailrapport over hernieuwbare energie

  • Innovatie & MVO
  • Bron: TNO

De detailrapportage is door het CBS gepubliceerd en geeft een forse groei weer over de hernieuwbare energie in 2011. Het rapport bevat weer een schat aan gegevens over de markt voor hernieuwbare energie. Het CBS gebruikt voor de analyse het protocol hernieuwbare energie dat door Agentschap NL is opgesteld.

Detailrapport over hernieuwbare energie

Nieuw is dat dit jaar het CBS ook gegevens over de werkgelegenheid publiceert. In de hele hernieuwbare energiesector is de werkgelegenheid 10.000 fte.

De hoofdconclusie was al bekend, namelijk dat de bijdrage van hernieuwbare energie is gestegen van 3,7% in 2010 naar 4,3% in 2011. Dit komt voor een deel door het afnemen van het energiegebruik, maar ook de productie van hernieuwbare energie is gestegen van 86,4 PJ naar 92,6 PJ.

De grootste groei van de productie van hernieuwbare energie is te vinden bij zonnestroom, waar de totale productie 50% gegroeid is. Ook bij andere bronnen vinden we een forse groei, zoals bij bodemenergie (16%) en bij afvalverbranding (20%). Biomassa blijft nog de grootste bijdrage leveren. Opvallend is ook dat warmte uit hernieuwbare bronnen 40% bijdraagt aan het totaal, waaruit het belang van duurzame warmte blijkt.

Per techniek staan er veel uitgesplitste tabellen over het aantal bijgeplaatste installaties, het vermogen en de totale energieproductie. Voor iedereen die zich bezig houdt met duurzame energie is dit rapport verplichte kost.

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!