Dienstverleningsconcept Meierijstad goedgekeurd door raden

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Veghel

De gemeenteraden van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel hebben het dienstverleningsconcept voor de gemeente Meierijstad vastgesteld. De colleges hadden dit op 1 juni 2015 al gedaan.

Dienstverleningsconcept Meierijstad goedgekeurd door raden

Het concept beschrijft de visie op dienstverlening en de uitgangspunten waarop deze gestoeld is om de doelen uit de visie Meierijstad 2015 te realiseren.

De visie geeft richting aan Meierijstad; de manier waarop Meierijstad invulling geeft aan haar rol van verbinder en netwerker om samen met anderen de uitdagingen in de, snel veranderende, samenleving aan te pakken. De visie 2025 is daarbij gebruikt als vertrekpunt.

Bijzonder persoonlijk!

De steeds groter wordende diversiteit in de samenleving vraagt om een gemeente met een groot omgevingsbewustzijn. De snelheid waarmee de maatschappij verandert, vraagt bovendien van ons dat we flexibel zijn.

De dienstverlening van Meierijstad gaat daarom uit van de menselijke maat en maatwerk. De ondertitel van het dienstverleningsconcept is ook: Bijzonder persoonlijk!

Kapstok

De ambities in het dienstverleningsconcept zijn niet ‘in beton gegoten’, ze vormen de kapstok voor de dienstverlening van Meierijstad voor de komende jaren.

Hiermee wordt ook de flexibiliteit ingebouwd om te kunnen anticiperen op nieuwe behoeften en innovaties. De volledige tekst van het dienstverleningsconcept is te vinden op www.Meierijstad.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!