Diergezondheid op veehouderijbedrijf kan beter, leert praktijkproject

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: LTO Noord

Planmatige aanpak biedt op alle fronten voordeel

Diergezondheid op veehouderijbedrijf kan beter, leert praktijkproject

De diergezondheid in de veehouderij kan beter als een structurele en planmatige aanpak op de bedrijven wordt gevolgd. “Als de veehouder, dierenarts en bedrijfsadviseur in een driehoek nauw met elkaar samenwerken volgens een afgesproken methodiek, zijn nog sprongen vooruit te maken”, concludeerde Toon van Hoof (portefeuillehouder Diergezondheid van LTO Nederland) vanmiddag in Wageningen tijdens het slotsymposium van het project ‘Zicht op gezonde dieren’.

“Gezien de goede resultaten met dit project in de praktijk moeten we hier met volle kracht mee verder”, aldus Van Hoof, die verwees naar het fors lagere gebruik van antibiotica in de veehouderij: na een reductie van 23% in 2010 is het gebruik verder gedaald naar -32% in de eerste helft van 2011. Een bij het bedrijf behorend gezondheidsplan en behandelplan vormen de basis voor niet alleen een betere diergezondheid. De voorlopers laten zien dat er nog volop kansen liggen. Het is ook voor de boer prettiger werken. Bovendien biedt deze aanpak economisch profijt en wordt ook de beeldvorming over de veehouderij er beter van.

‘Zicht op gezonde dieren’ is een gezamenlijk, in 2009 gestart project van LTO Noord, ZLTO en LLTB, de dierenartsen (KNMvD) en het ministerie van EL&I. In ruim 35 ondernemersgroepen met gemiddeld zeven deelnemers zijn veehouders, dierenartsen en een groepsbegeleider aan de slag gegaan om de gezondheid van de dieren (melkkoeien, varkens, pluimvee, kalveren, vleesrunderen, schapen, geiten, konijnen en paarden) te verbeteren. Bewustwording van het belang van gezonde dieren (en alles wat daarmee samenhangt), vormt een wezenlijk onderdeel van het project. Het gaat hierbij onder meer om het voorkómen van ziektes en het verantwoord en transparant gebruik van diergeneesmiddelen.

Van Hoof: “Er komt nog heel wat meer kijken om de diergezondheid op een hoger niveau te brengen. Denk aan de diagnose, de passende medicijnen, goed gebruik ervan, de registratie van middelen en therapie en de evaluatie van de plannen, maar ook het diervoer, de huisvesting, noem maar op.” Een nieuw kengetal, de zogenoemde dierdagdosering, draagt bij aan efficiënter en transparanter gebruik van medicijnen. Het is mogelijk om de resultaten op het eigen bedrijf te vergelijken met die van voorlopers. Aan de hand van leertrajecten in de praktijk met een nulmeting en concrete doelstellingen op bedrijfsniveau kan er volgens de LTO-bestuurder in de praktijk nog behoorlijke vooruitgang worden geboekt.

Drie van de vier veehouders in land hebben de afgelopen jaren te maken gehad met één of meer instrumenten die hen meer bewust maken van het belang van én de mogelijkheden voor een
betere diergezondheid. Enkele jaren terug zijn doelstellingen geformuleerd per sector in de veehouderij. In meerdere sectoren zijn al convenanten gesloten met afspraken om de antibioticaresistentie terug te dringen en het gebruik van antibiotica volledig transparant te maken. Aan die afspraken en programma’s wordt in de diverse sectoren uitvoering gegeven.

Meer informatie over LTO Noord:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!