Digital Trust Centre introduceert subsidieregeling ter bevordering van cyberweerbaarheid

  • Technologie
  • Bron: RVO

Sinds 16 april jongstleden verstrekt het Digital Trust Centre via de regeling Cyberweerbaarheid subsidie aan groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurity-terrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

Digital Trust Centre introduceert subsidieregeling ter bevordering van cyberweerbaarheid

De regeling biedt cyberweerbaarheidsnetwerken de mogelijkheid om aan de slag te gaan met het vergroten van de cyberweerbaarheid van ondernemingen.

Cyberweerbaarheidsnetwerken

In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar kunnen wel bijdragen aan het succes van het cyberweerbaarheidsnetwerk. Zij beschikken over veel kennis en expertise en kunnen de slagingskans van het netwerk vergroten.

Budget

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2018 € 1.000.000 beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 200.000.

Samenwerkingsvormen

Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

  1. Samenwerkingsverband meerdere ondernemingen

    Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op en een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers en heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
  2. Verband met een rechtspersoonlijkheid

    Ook een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie.

Aanvragen

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie kunt u deze tot en met 31 mei 2018 aanvragen via mijn.rvo.nl. Voor ingediende aanvragen die voldoen aan de gestelde eisen, geldt een aantal rangschikkingscriteria. De Adviescommissie Cyberweerbaarheid adviseert bij het beoordelen van de aanvragen.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!