Dinalog: 31 miljard aan logistieke diensten

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Logistiek.nl

Dinalog heeft aan de hand van onder andere CBS-cijfers kunnen berekenen dat de internationale handel in diensten op het gebied van logistiek en supply chain management 31 miljard euro op jaarbasis bedraagt.

Dinalog: 31 miljard aan logistieke diensten

De uitkomst van de CBS-cijfers, aangevuld met een studie naar de internationale waarde van logistieke kennis en kunde, analyses en telefonische enquêtes maakte een einde aan een lange periode van onduidelijkheid. Dinalog geeft al sinds de oprichting aan dat het tot doel heeft om Nederland een blijvende internationale toppositie in de logistiek wil bezorgen, maar het ontbrak de organisatie aan cijfers over hoe groot deze positie nu al was.

Grote exportwaarde

In een persbericht schrijft Dinalog dat deze 31 miljard euro op jaarbasis het equivalent is van 7,2 procent van de Nederlandse exportwaarde van 433 miljard euro. Het bedrag is ook 23,6 procent van de totale internationale handel in diensten van Nederland van 131 miljard euro.

Zeevaart en wegvervoer

Het directe vervoer en de daarmee samenhangende vervoersondersteunende diensten maakt 78 procent van de totale internationale handel in logistieke kennis en kunde uit. Hierbinnen dragen zeevaart en wegvervoer voor meer dan vijftig procent bij. Buiten de vervoersgerelateerde dienstverlening is vooral de aan software gerelateerde dienstverlening belangrijk voor de export van kennis en kunde op het gebied van logistiek en supply chain management.

Positieve perceptie

De drie doelen die de Topsector Logistiek zichzelf heeft gesteld zijn: meer logistieke activiteiten van buitenlandse bedrijven in Nederland, meer goederenstromen via Nederland en export van logistieke kennis en kunde. Dat het belang van de perceptie van kennis en kunde daarbij een grote rol speelt erkent Dinalog / Topsector Logistiek in de Monitor Export Logistieke Kennis en Kunde. Daarin is onder andere het volgende te lezen: 'Het beperkte aantal vragen, de definities van de componenten en de selectiewijze van respondenten, maakt de Logistics Performance Index en vooral Timeliness zeer gevoelig voor perceptie.

Een positieve perceptie van de logistieke prestatie van Nederland ondersteunt de export van logistieke kennis en kunde; deze draagt bij aan de ontvankelijkheid voor en waardering van geleverde logistieke kennis en kunde van Nederlandse partijen. Andersom geldt dit ook; een versterkte export van Nederlandse logistieke kennis en kunde, draagt bij aan de zichtbaarheid en positieve perceptie van de Nederlandse logistieke prestatie en daarmee aan de LPI score en ranking. Dit is van belang voor de internationaliseringsagenda waarbij het Strategisch Platform Logistiek (SPL) streeft naar een eerste plaats voor Nederland in de LPI in 2020'.

Het rapport zelf is hier te downloaden in PDF vorm (900 kb).

Meer informatie over TKI Dinalog:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!