Discussie over taken Kamer van Koophandel verstandig

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het verstandig dat de positie van de Kamer van Koophandel ter discussie wordt gesteld.

Discussie over taken Kamer van Koophandel verstandig

 De ondernemersorganisaties staan open voor veranderingen, vooral op het gebied van het beheer van het handelsregister, voorlichting en regiostimulering. Ook de herijking van het regionale beleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) kan hierbij betrokken worden.

Ondernemers, die over het algemeen principieel tegen verplichte heffingen zijn, vragen zich al jaren af waarom zij zich verplicht moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Zie de vele reacties vanuit het bedrijfsleven op de site van de Telegraaf.

Er is discussie over de rol van de Kamers van Koophandel ontstaan omdat ondernemers volgens D66, VVD en Groenlinks meer baat hebben bij een andere organisatievorm. De drie partijen willen af van de verplichte bijdrage, waarmee de belangrijkste inkomstenbron van de KvK wegvalt. De Kamer wil ook positie van Syntens en Agenschap NL bij de discussie betrekken.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!