DLO-Innovatievouchers beschikbaar voor MKB-ondernemers in agri & food

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Tech Park

MKB-ondernemers uit de agrifoodsector kunnen, net als vorig jaar, gebruik maken van innovatievouchers. Met de vouchers kunnen de ondernemers antwoord krijgen op kleine kennisvragen.

DLO-Innovatievouchers beschikbaar voor MKB-ondernemers in agri & food

Daarbij hoeven ze, onder bepaalde voorwaarden, slechts de helft van de onderzoekskosten te betalen. De vouchers zijn in te zetten bij de DLO onderzoeksinstituten van Wageningen UR. De vouchers zijn vanaf 16 maart beschikbaar. Geïnteresseerde MKB-ondernemers kunnen hiervoor terecht bij het MKBloket van de topsector.

Voucherprogramma

In het topsectorenbeleid is opgenomen dat de instellingen voor toegepast onderzoek hun kennis inzetten en toegankelijk maken voor het Nederlandse MKB. Bedrijven hebben op verschillende manieren toegang tot deze kennis. Het voucherprogramma is een laagdrempelige aanvulling op het bestaande pakket aan kennisarrangementen. DLO heeft onderzoekscapaciteit beschikbaar gesteld voor maximaal 40 kennisvragen voor ondernemers in het domein van de topsector Agri &Food.

Loket innovatievoucher

Ondernemers kunnen zich met hun kennisvragen melden bij het MKB-loket van de topsector Agri & Food. De adviseurs van het MKB-loket gaan samen met de ondernemer na of de vraag aansluit bij een DLO-innovatievoucher. Indien dit het geval, wordt de ondernemer in contact gebracht met de juiste experts van DLO. De Groene Helpdesk van DLO begeleidt dit proces.

Voorwaarden

De voorwaarden die de topsectoren stellen aan de ondernemer en zijn/haar kennisvraag zijn:

  • Het bedrijf is een MKB-ondernemer in het veld van de topsector Agri & Food.
  • Elk bedrijf kan maximaal 1x per jaar een voucher aanvragen.
  • Meerdere bedrijven kunnen hun vouchers stapelen voor dezelfde vraag.
  • De naam van het vragende bedrijf/bedrijven en de vraagstelling komen op een publieke website te staan.

Alle voucherprojecten worden uitgevoerd onder Algemene Voorwaarden van Stichting DLO; uiterlijk 1 juni 2015 is de samenwerking contractueel vastgelegd. Eigen bijdrage van het bedrijf/bedrijven is 50% cash te betalen aan Stichting DLO. De vouchers worden volgens het ‘first come first serve’ principe uitgezet, op voorwaardevan passendheid. De vouchers hebben een omvang van 7.500 euro inclusief BTW. Met de eigen bijdrage van de ondernemer is de totale opdracht derhalve 15.000 euro inclusief BTW. Het voucherproject moet uiterlijk 31 december 2015 zijn afgerond.

Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar bij het MKB-loket (088-585 2206, mkbloket@tki-agrifood.nl, www.tki-agrifood.nl/mkb-loket). Het MKB-loket wordt verzorgd door adviseurs van de Kamer van Koophandel.

Meer informatie over FOOD TECH BRAINPORT:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!