Drie miljoen beschikbaar voor Innovatieprestatiecontracten (IPC)

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Eindhoven

Vanaf 8 oktober 2015 komt drie miljoen beschikbaar voor de regeling innovatieprestatiecontracten (IPC). Omdat het om een generieke regeling gaat, kunnen alle MKB-ondernemingen hiervan gebruik maken en niet alleen uit de topsectoren.

Drie miljoen beschikbaar voor Innovatieprestatiecontracten (IPC)

Wat is een IPC-project?

In een IPC-project werkt een groep van tien tot twintig MKB-ondernemers samen aan innovatie. Per deelnemer bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25.000. De groep wordt begeleid door een IPC-penvoerder. Vaak is dat een brancheorganisatie. Deze IPC-penvoerder ontvangt per MKB-deelnemer € 3.000 subsidie. Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in een IPC-project centraal.

Wie het eerst komt…

Bij deze regeling geldt dat aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. De periode om IPC-projecten in te dienen loopt van 8 oktober tot en met 5 november 2015.

Meer weten over deze regeling?

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Meer lezen over de regeling

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!