Drie nieuwe projecten AgriFood Capital goedgekeurd

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: AgriFood Capital

Door het subsidiecomité REAP zijn op 6 november jl. de volgende projecten goedgekeurd, High Tech Voermengwagen, MBO Investeringsfonds en ICT Community.

Drie nieuwe projecten AgriFood Capital goedgekeurd

High Tech Voermengwagen

Het project wordt uitgevoerd door 3 partijen. De ontwikkeling vindt plaats bij Venamics. Het eindproduct zal geproduceerd en geassembleerd worden bij Peters Freeswerk. Daarnaast verzorgt LMB van Berkel de marketing en after sales activiteiten.

Het concrete doel van het project is om binnen een periode van circa 1,5-2 jaar een functionerend prototype van de voermengwagen te hebben, die in staat is het voerproces volautomatisch te runnen.   Het project draagt bij aan een kenniscluster op het sleutelgebied van ICT en Technologie, waarbij het o.a. gaat om het opzetten van een nieuwe technologie die invulling geeft aan het aspect van ‘smart farming’.  De doelstelling op de korte termijn is om het resulterende eindproduct te vermarkten. Aan de technologie wordt ook veel potentieel toegekend om te kunnen toepassen in andere producten in zowel de agri sector als daarbuiten. Daarnaast zullen er gesprekken worden gevoerd met TU/e, Has, WUR, Jamfabriek en ZLTO om te kijken of het mogelijk is dat er via hen een kenniscluster op te zetten waarvan dit product onderdeel kan uitmaken.

Aanvrager: Venamics
Toegekend bedrag: 
€50.000 

MBO investeringsfonds 

Het project is er op gericht om uiteindelijk het regionale MBO-onderwijs en specifiek de BOL-opleiding Foodoperator (procestechniek) beter aan te laten sluiten op de (toekomstige) behoeften van werkgevers in de sector procestechniek in de gehele regio Noordoost Brabant.  Om dit financieel haalbaar te maken, zal een subsidieaanvraag worden ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds MBO. Een REAP bijdrage maakt de investering in het aanvraagtraject mogelijk. Doel hiervan is het inhuren van externe (inhoudelijke en financiële) expertise om een gedegen subsidieaanvraag bij het ‘Regionaal investeringsfonds mbo’ in te dienen.

Aanvrager: ROC de Leijgraaf
Toegekend bedrag: €15.000 

ICT Community

Doel van het project is het toekennen van een award aan meest kansrijk geachte idee (tijdens jaarevent 2014 van de ICT-Community ’s-Hertogenbosch ‘’Digitalisering van de voedselketen’’) om daarmee innovatie op de cross-over van food-ICT te stimuleren.  

Aanvrager: Gemeente ’s-Hertogenbosch
Toegekend bedrag: 
€5.000  

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!