Drie regionale projecten in FoodValley van start

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio FoodValley

Het Regiocontract Regio FoodValley is een overeenkomst tussen provincie Gelderland en Regio FoodValley. In het kader van dit contract is er wederom getekend voor de start van drie projecten.

Drie regionale projecten in FoodValley van start

De regiogemeenten werken samen met onder meer het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met als doel het vestigingsklimaat en de leefomgeving in de regio te verbeteren. Het merendeel van alle projecten is in uitvoering. Op vrijdag 24 januari heeft het Regiobestuur nog drie projectovereenkomsten ondertekend: Arbeidsmobiliteit, Vallei Boert Bewust (fase 2) en Versterken Basisstructuur. Een korte samenvatting van de projecten vindt u in de onderstaande tekst.

Arbeidsmobiliteit

Met het project Arbeidsmobiliteit willen diverse partijen (UWV, Arbeidsmarktregio's, Ondernemers en Onderwijs) uit de FoodValley regio de samenwerking op het terrein van de arbeidsmarkt stimuleren. Het uiteindelijke doel is om de arbeidsmarkt te optimaliseren.

Het Regionaal Facility Point HRM de Vallei (voorheen ACE de Vallei) brengt de (werk)vraag en het (werk)aanbod op de regionale arbeidsmarkt bij elkaar door onder meer bijeenkomsten te organiseren. Daarbij ligt de nadruk op de vraagstukken rondom arbeidsmarkt. Ook zal een centrale (regionale) website worden gebouwd waarbij alle partijen - werkgevers en werknemers - vraag en aanbod kunnen vinden.

Vallei boert bewust (fase 2)

Vallei Boert Bewust is een bedrijfslabel, gekozen en ontwikkeld door agrarische ondernemers. Het label dient als middel om duurzaamheid concreet en transparant te maken. Zo kan een ondernemer aan zijn omgeving en de maatschappij laten zien dat hij bovengemiddeld aandacht heeft voor duurzaam ondernemen en al voor verschillende thema’s bovenwettelijk presteert. Dit project bestaat uit twee fasen. Voor Fase 1 is in maart 2013 de overeenkomst ondertekend. Fase 2 is een vervolg op fase 1, waarbij de nadruk ligt op de communicatie naar en activiteiten met burgers.

Versterken basisstructuur

Het project Versterken Basisstructuur gaat met name om een eenduidige ontwikkeling van een samenhangende zorgstructuur. De nadruk ligt op preventie. Zoveel mogelijk gezinnen, jongeren en ouders zijn in staat om zichzelf in deze maatschappij staande te houden. Er zijn verschillende deelprojecten die onderdeel uitmaken van Versterken Basisstructuur, deze zijn na te lezen op www.transformatiejz.nl/projecten/basisstructuur/

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!