Drielagenplan moet ondernemen makkelijker maken

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

Op 21 en 22 maart overhandigt het bedrijfsleven in Brabant en Zeeland haar zogenoemde ‘drielagenplan’ aan de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Doel van het plan is om meer structuur en afstemming te brengen in de vele organisaties die ondernemers ondersteunen.

Drielagenplan moet ondernemen makkelijker maken

Een sterke economie heeft sterke ondersteunende diensten nodig om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Juist in een tijd waarin het motto vaak is ‘meer voor minder’ past een nieuwe transparante taakverdeling en een bundeling van krachten.

In Brabant en Zeeland zijn veel organisaties die bedrijfstakken verbinden, het vestigingsklimaat versterken of ondernemers bij hun dagelijkse bedrijfsvoering ondersteunen. Ondernemers waarderen deze organisaties, maar zien door de bomen het bos niet meer. Vooral de veelheid aan organisaties en de onduidelijkheid over hun taken hebben het ondernemers in hun beleving niet makkelijker, maar juist moeilijker gemaakt. Vaak weten zij niet meer bij wie ze moeten zijn. Daarom pleiten de ondernemers voor meer structuur en afstemming in ondersteunende organisaties in Brabant en Zeeland.

Drielagenplan
De ondernemers hebben hun voorstel in een ‘drielagenplan’ benoemd. Het plan is een coproductie van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, MKB Brabant en Zeeland en de Kamers van Koophandel Brabant en Zuidwest-Nederland. Onder het plan ligt een onderzoek dat het gevoel van de ondernemers bevestigt. Er zijn niet alleen heel veel ondersteunende organisaties, hun aantal is de laatste jaren ook sterk gegroeid. Dit heeft ertoe geleid dat activiteiten dubbel worden gedaan, dat thema’s en doelgroepen elkaar overlappen en dat er onvoldoende transparantie in rendement en verantwoording is. Volgens het plan moet de hele ondersteuningsinfrastructuur in drie lagen worden opgedeeld. In laag 1 zitten organisaties die zich bezighouden met het vestigingsklimaat. In laag 2 zijn organisaties actief voor de ‘dagelijkse’ ondersteuning van individuele ondernemers op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Laag 3 is voor de versterking van speerpuntsectoren in de Brabants-Zeeuwse economie. De bedoeling is dat elke organisatie zijn eigen afgebakende taken krijgt zonder dat dit tot verkokering leidt. Het doel is namelijk een goed functionerende ondersteuningsinfrastructuur als geheel. Samenwerking tussen organisaties en wisselwerking tussen de lagen juichen de ondernemers juist toe.

Met het drielagenplan pleit het bedrijfsleven voor duidelijkheid en krachtenbundeling, met één doel: het ondernemen makkelijker maken. De ondernemers hopen dat de ondersteunende organisaties dit drielagenplan omarmen en dat de provincies hierin een coördinerende rol gaan vervullen. Om nog dit jaar te starten met een herstructurering van en ordening naar een nieuwe economische infrastructuur.

Het drielagenplan is volgens de ondernemers een noodzakelijke stap voor een toekomstbestendige facilitering van de Brabants-Zeeuwse economie. Het moet en het kan beter, goedkoper en efficiënter.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!