Druten definitief niet bij Stadsregio

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Province Gelderland

Gedeputeerde Staten hebben opnieuw het besluit genomen de gemeente Druten niet toe te laten tot de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Druten definitief niet bij Stadsregio

Na een eerdere weigering diende de gemeente Druten een bezwaarschrift in. Gedeputeerde Staten hebben bij hun nieuwe besluit een uitgebreidere onderbouwing gegeven. 

De Commissie voor bezwaarschriften was van mening dat de motivering van de provincie bij het eerdere besluit onvoldoende was. Met name was er onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom de gemeente geen bijdrage levert aan de beleidsopgaven van de stadsregio, met name op het gebied van volkshuisvesting, bedrijfsvesting, verkeer en vervoer, recreatie en stedelijk groen.

Stadsregio te groot
Bij hun nieuwe besluit hebben GS daarom een uitgebreidere motivatie voor hun afwijzing gegeven. De provincie is van mening dat Druten geen toegevoegde waarde biedt voor de Stadsregio en dat de Stadsregio te groot wordt. Dat komt de daadkracht van de regio niet ten goede. Ook de bestuurbaarheid van de regio komt in het geding door toetreding van de gemeente. Samenwerking met andere gemeenten is gewenst, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs in dit verband.

West Maas en Waal
In eerste instantie wilde ook de gemeente West Maas en Waal toetreden tot de Stadsregio. Deze gemeente heeft inmiddels besloten zich aan te sluiten bij de regio Rivierenland en heeft haar bezwaarschrift ingetrokken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!