Dutch Institute World Class Maintenance vestigt zich in Breda

  • Maintenance
  • Bron: Kliknieuws

Vanaf eind september vestigt de Stichting Dutch Institute World Class Maintenance (DIWCM) zich permanent in Breda.

Dutch Institute World Class Maintenance vestigt zich in Breda

Na de oprichting medio september is gekozen voor huisvesting aan de Princenhagelaan 13 samen met het Dutch Institute for Advanced Logistics (DINALOG) onder het motto: ‘Zonder maintenance geen logistiek – zonder logistiek geen maintenance’.

Het Dutch Institute World Class Maintenance is voor de komende vijf jaar verzekerd van financiering via het Europese stimuleringsprogramma EFRO/OP-Zuid en bijdragen van de provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland. Het DIWCM heeft ten doel via het initiëren van innovatieprogramma’s en –projecten en samenwerking met het onderwijs de Nederlandse onderhoudssector van kapitaalintensieve goederen naar ‘world class niveau’ te brengen.
Het DIWCM wil de ketenregisseur zijn, die zowel strategische sturing als operationele ondersteuning geeft aan de ontwikkeling en innovatie van de ‘Maintenance, Repair en Overhaul (MRO) supply chains & MRO Value Parken. Samen met ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen wordt gestreefd naar internationale (h)erkenning van Nederland als World Class regio op het gebied van MRO.

De vier O gedachte
Het DIWCM opereert vanuit de ‘4-O-gedachte’, waarbij een structurele samenwerking en afstemming tussen Ondernemingen, Onderwijs, Onderzoek en Overheid plaatsvindt. Op deze manier levert het DIWCM een substantiële bijdrage aan de verbetering van de levensduurkosten van kapitaalintensieve goederen in ten minste de volgende vijf samenhangende sectoren: procesindustrie, energie, infra, maritiem en luchtvaart.
Het DIWCM wil met haar partners optimale beschikbaarheid bewerkstelligen van kapitaalintensieve ‘assets’ tegen de laagst mogelijke levensduurkosten. Dit doel wil zij bereiken door het bevorderen van cross sectorale innovatie en strategieontwikkeling, verantwoord en duurzaam ondernemen en onderhoud, promoten van het onderhoudsberoep, kennisdelen en operationeel toepassen en de ontwikkeling van Maintenance Value Parken (MVP’s), waar door clustering van onderhoudsbedrijven, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen nieuwe bedrijvigheid wordt gefaciliteerd.
Tevens is de verspreiding van de ontwikkelde kennis via onder meer (inter)nationaal erkende opleidingen van eminent belang.

Doelstellingen bereiken
Om alle doelstellingen te bereiken werkt het DIWCM intensief samenen met de Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud (NVDO), de branchevereniging voor Professioneel Industrieel Onderhoud (Profion) en de stichting Maintenance Education Consortium (MEC). Vanwege de intensieve samenwerking, is de stichting MEC op dezelfde locatie gevestigd als het DIWCM .

De belangrijkste taken voor de komende periode zijn nu na de aanstelling van Aad Veenman als voorzitter van de Raad van Toezicht, de verdere samenstelling en aanstelling van deze Raad, de managementstaf en de Programmaraad (stakeholders van de vier O gedachte). Ook het voorgenomen besluit om Lex Besselink, directeur van het Programe Office World Class Maintenance als beoogd directeur van het DIWCM te benoemen, zal binnenkort worden uitgevoerd.
Naar verwachting zal het Dutch Institute World Class Maintenance rond medio november officieel worden geopend met een evenement waar toelichting op alle activiteiten voor de komende jaren zal worden gegeven.

De oprichting en huisvesting van het Dutch Institute World Class Maintenance is mede mogelijk gemaakt door het Operationeel Programma Zuid Nederland (OP-Zuid), een gezamenlijk subsidieprogramma van de Europese Commissie vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland, en het ministerie van Economische Zaken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!