Duurzaamheid beloond.

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Agentschap.NL

De Nieuwe Milieulijst biedt fiscale voordelen voor duurzame bedrijven.

Duurzaamheid beloond.

Industriële bedrijven kunnen met ingang van 1 januari 2011 profiteren van nieuwe fiscale aftrekmogelijkheden voor milieu-investeringen. Tot 36 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst.

Bijvoorbeeld voor een emissiereductie van geurstoffen of vluchtige organische stoffen (VOS). Maar ook andere bedrijven kunnen in 2011 weer voordelig investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Er zijn vooral meer keuzemogelijkheden op het gebied van schone en mobiele werktuigen. Dit blijkt uit een wijziging van de Milieulijst van de MIA\Vamil die op 29 december 2010 is gepubliceerd in de Staatscourant. Naast nieuwe fiscale aftrekmogelijkheden zijn op de Milieulijst ook een aantal omschrijvingen aangepast van investeringen die al op de lijst stonden.

Milieulijst 2011
Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Doel van de beide regelingen is Nederlandse ondernemers te stimuleren om te investeren in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering en zo de milieuschade zoveel mogelijk te beperken.

Duurzaam transport
Investeren in elektrische en hybride voertuigen blijft ook in 2011 fiscaal aantrekkelijk. Nieuw op de Milieulijst is de elektrische fiets met overkapping en trapondersteuning. Mobiele machines waaronder trekkers, graafmachines, vorkheftrucks en laadschoppen staan onder vijf nieuwe omschrijvingen op de Milieulijst 2011. Hierdoor zijn er meer keuzemogelijkheden voor bedrijven. De oude omschrijvingen op de Milieulijst zijn komen te vervallen. Mobiele machines die in 2010 in aanmerking kwamen, voldoen niet automatisch aan de eisen van 2011.

Duurzaam bouwen
Ook de eisen voor duurzame utiliteitsgebouwen zijn veranderd. Alleen (de bouw of renovatie van) gebouwen met een Groenverklaring en gebouwen met een niveau ‘very good’ of hoger van de Dutch Green Building Council (DGBC), voldoen aan de eisen van MIA\Vamil.

Duurzame veehouderij
Bedrijven kunnen ook fiscaal voordelig investeren in duurzame stallen en in 2011 ook in duurzame kalkoenen- en eendenstallen. Duurzame stallen moeten in 2011 wel voldoen aan strengere eisen. Deze strengere eisen zijn een gevolg van de herziening van het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV 5). Milieu-investeringen in de viskwekerij moeten in 2011 voldoen aan de maatlat duurzame aquacultuur MDA 2. Fiscaal voordeel is er ook voor mestverwerkingsinstallaties waarmee fosfaat of stikstof teruggewonnen kan worden, gesloten composteringsinstallaties en kleinschalige mestvergistingsinstallaties (maximaal 7.000 kuub mest per jaar).

Tijdelijk lager voordeel
Van 2011 tot en met 2013 gelden er lagere aftrekpercentages voor MIA en Vamil. Het MIA-voordeel wordt met ingang van 2011 verlaagd van 40, 30 en 15 procent naar respectievelijk 36, 27 en 13,5 procent van het geïnvesteerde bedrag. De vrije afschrijving via Vamil was 100 procent, maar wordt tot en met 2013 beperkt tot 75 procent van het geïnvesteerde bedrag. Door het verlagen van de percentages wordt een afbouwregeling van de Groenfinanciering bekostigd. Vanaf 2014 worden de percentages weer op het oorspronkelijke niveau gebracht.

Meer informatie kunt u vinden op de MIA en Vamil website.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!