Duurzaamheid nieuwe troef logistiek Midden-Brabant

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Midpoint Brabant

Acht logistieke bedrijven in Brabant zetten de trend voor het transport van de toekomst met de invoering van het Kompas Duurzaam Goederenvervoer.

Duurzaamheid nieuwe troef logistiek Midden-Brabant

Samen met hun stakeholders (personeel, opdrachtgevers en leveranciers) nemen zij de transportketen onder handen om verbeteringen te bereiken voor mensen, milieu en marges. De acht lanceren het initiatief op 15 april bij de NHTV (Internationaal Hoger Onderwijs Breda).


Het Kompas Duurzaam Goederenvervoer is geïntroduceerd door Midpoint Brabant, het Midden-Brabantse regioverband voor economische ontwikkeling door social innovation, en Dinalog, het logistieke top instituut. Het biedt de deelnemende ondernemingen een kapstok om vanuit een integrale bedrijfsstrategie een beter rendement te realiseren via zaken als inzet van duurzame bedrijfsmiddelen (zoals trucks, loodsen en verpakkingen), een slim personeelsbeleid en het gebruik resultaatmetingen & rapportages in samenwerking met stakeholders in de keten.


Concurrentievoordeel en winstverbetering
Deelnemende bedrijven zijn GVT, I&L Logistiek, P&M Express, Peter Appel, C. Huybregts, BOR, Mobach en SLS. Ze hebben hoge verwachtingen van het project, dat tevens concurrentievoordelen en rendementverbetering moet brengen. Verduurzaming van hun bedrijfsprocessen wordt daarmee een nieuw wapen in de vergroting van hun marktaandeel.

Krachtige ICT-ondersteuning
Het Kompas Duurzaam Goederenvervoer wordt ondersteund met krachtige ICT-systemen om via informatietechnologie te kunnen sturen op de resultaten. In de bijbehorende veranderprocessen zullen de deelnemende bedrijven ook hun leveranciers en afnemers mee moeten nemen, aangezien de vervoersketen niet bij hun eigen voordeur ophoudt. Die vorm van kennis delen en samenwerking is een van de basiskenmerken van social innovation volgens de principes van Midpoint Brabant.


Samenwerking baat alle partners
‘Transparantie in de hele logistieke keten is vereist om te bepalen waar winst te halen valt’, zeggen programmadirecteur Frank Boss van Midpoint Brabant en NHTV- academiedirecteur Leo Kemps. ‘Om maximaal resultaat te bereiken, zijn dus alle partners nodig. Alle partijen zijn daarbij gebaat, want kostenbesparingen en rendementsverbetering zullen overal in de keten optreden. Bovendien moeten bedrijven tegemoet komen aan de maatschappelijke en politieke roep om grotere duurzaamheid. Het Kompas wijst hun daarvoor de beste koers.’


Inzet Kompas-coaches
Daartoe opgeleide ‘Kompas-coaches’ ondersteunen de bedrijven bij de metingen, analyses en rapportages. En bij het vaststellen van de visie en bijbehorende strategie om de gewenste resultaten ook werkelijk te bereiken. De bedrijven hebben daarbij houvast aan de inmiddels geldende wereldstandaard van het Global Reporting Initiative voor intrinsieke duurzaamheid van bedrijfsprocessen.

Meer informatie over Midpoint Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!