Duurzaamheid voorop in De Achterhoek

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Regio Achterhoek

Voor een revolutionaire pilot op het gebied van duurzame engergieopwekking wil de Achterhoek proefregio worden.

Duurzaamheid voorop in De Achterhoek

De enorme hoeveelheid biomassa in de Achterhoek kan 100 miljoen kubieke meter biogas opleveren, waarmee het leeuwendeel  van de energiebehoefte van de Achterhoekse huishoudens in 2020 gedekt is. Ook energie uit zon kan een grote bijdrage leveren. Alleen als het Rijk de regelgeving aanpast, kunnen deze initiatieven van start gaan. Daarom overhandigde de Tafel van Groenlo op 22 november drie moties aan een delegatie van Tweede Kamerleden, op bezoek in de Achterhoek.
 
Duurzame energielobby werkt
Een jaar geleden was de Tafel van Groenlo voor het eerst in Den Haag om te lobbyen voor de duurzaamheidspilot. De Achterhoek, die een groene omgeving combineert met innovatiekracht, is hiervoor een uitgelezen plek maar heeft steun van het Rijk nodig om haar duurzaamheidsambities waar te maken. In maart van dit jaar bracht Diederik Samsom een tegenbezoek aan de Achterhoek en afgelopen september sprak de Tafel van Groenlo met diverse ministeries. De lobby heeft al zaken opgeleverd, zoals een innovatiesubsidie voor biovergister Groot Zevert.
Nu waren volksvertegenwoordigers Johan Houwers (VVD) en Henk Jan Ormel (CDA) te gast in de Achterhoek. Diederik Samsom (PvdA) kon niet aanwezig zijn maar liet weten geheel achter de initiatieven te staan. Enkele ondernemers die al vergaande innovatieve concepten hebben ontwikkeld voor het opwekken van duurzame energie (uit mest, algen en eendekroos, maar ook als ‘restproduct’ van waterzuivering), gingen met de Kamerleden in gesprek. Zij lieten zien dat vijf volwassen pilot-initiatieven, opgeschaald tot een factor 10, de Achterhoek in 2020 praktisch zelfvoorzienend kunnen maken. De provincie Gelderland ondersteunt de initiatieven maximaal. Zoneco, het initiatief dat zonne-energie zonder subsidie bereikbaar wil maken voor bedrijven en burgers lease-optie ontwikkeld die het mogelijk maakt zonnepanelen die per jaar2600 kWh opwekken voor enkele tientallen euro’s per maand te huren.
 
AGEM
De Tafel van Groenlo wil de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) oprichten om de financieel-technische kant van de pilots in goede banen te leiden. Het is de bedoeling aandelen uit te geven voor de AGEM, waarin alle geledingen van de Achterhoekse samenleving kunnen participeren: burgers, bedrijfsleven en overheden. De Kamerleden reageerden positief op de voorstellen; volgens hen mag milieuwetgeving duurzame energieopwekking niet belemmeren. Met deze boodschap gaan zij naar Den Haag. Ze prezen de zeer concrete voorstellen en nodigden de Achterhoek uit om voorjaar 2011 opnieuw op bezoek te komen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!