Duurzaamheidsagenda regio Noord-Veluwe vastgesteld

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Regio Noord-Veluwe

Op 27 maart 2017 zijn de portefeuillehouders klimaat en duurzaamheid bij elkaar gekomen om te praten over hoe zij een klimaatneutrale regio Noord-Veluwe gaan realiseren.

Duurzaamheidsagenda regio Noord-Veluwe vastgesteld

De activiteiten die de gemeenten de komende jaren gaan oppakken staan beschreven in de gezamenlijke Duurzaamheidsagenda. De stip op de horizon is gezet: in 2050 wordt alle benodigde energie voor de Noord-Veluwe binnen de regiogrens opgewekt. De weg daar naar toe is uitgestippeld in de regionale routekaart. Zo moet in al 2020 14% van alle gebruikte energie in de regio duurzaam worden opgewekt, alle nieuwbouw energieneutraal zijn en 80% van alle particuliere woningen minstens energielabel C hebben. Dat dit een stevige klus is begrijpen de gemeenten ook.

In een korte pitch liet elke bestuurder weten wat zij al doen op weg naar deze resultaten. Ook spraken zij daarbij duidelijk uit dat de gemeenten daar elkaar bij nodig hebben. In het bijzonder als het gaat om het realiseren van windmolens en zonnevelden in de regio.

Op zoek naar ruimte voor energieopwekking

Het traject waarbij met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op zoek wordt gegaan naar ruimte voor energieopwekking start in 2017. Particuliere woningeigenaren worden gestimuleerd om hun huis te verduurzamen via het energieloket Veluwe Duurzaam. Energiebesparing bij bedrijven wordt dit jaar met een stimuleringstraject in gang gezet. Gekoppeld aan dit stimuleringsspoor wordt er werk gemaakt van de handhaving bij bedrijven die de wettelijke voorschriften m.b.t. energiebesparing niet naleven.

Ondersteuning door provincie

Op sommige thema’s krijgt de regio ondersteuning van de provincie Gelderland. De wijze waarop zal nog via een overeenkomst vorm moeten krijgen. Deze zal in de loop van dit jaar worden getekend.

Meer informatie over Samenwerking Noord-Veluwe:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!