Duurzaamheidsambities Aviolanda vastgelegd

  • Maintenance
  • Bron: Aviolanda Woensdrecht

Op maandag 2 maart hebben elf uiteenlopende partijen de Duurzaamheidsverklaring Aviolanda getekend. Aviolanda Woensdrecht is hét cluster voor aerospace en maintenance.

Duurzaamheidsambities Aviolanda vastgelegd

Met de ondertekening laten alle partijen zien dat zij de duurzaamheidsambities van Aviolanda gezamenlijk willen realiseren. De ambities zijn vertaald in kansen en concreet meetbare resultaten. In 2016 vindt een nieuwe monitoring plaats.

Aviolanda Woensdrecht is een duurzame gebiedsontwikkeling met oog voor mens, bedrijven en omgeving. Dit is bekrachtigd in de Ruimtelijke visie Aviolanda en de Samenwerkingsovereenkomst uit 2011. In de samenwerkingsovereenkomst is aangegeven dat partijen zich maximaal inzetten om Aviolanda Woensdrecht zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Om dit meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken is er een nulmeting gedaan en zijn verbeterkansen in kaart gebracht.

Huidige score duurzaamheid: zeer goed

De nulmeting is volgens de befaamde BREEAM-NL methode gedaan. Die werkt met een zestal categorieën. Per categorie is een score vastgesteld die is omgerekend naar een totaalscore. Begin 2012 kreeg de gebiedsontwikkeling Aviolanda een score van 49%, ofwel twee van de vijf sterren. Dit staat omschreven als ‘goed’. Bij de herijking in 2014 stegen deze scores verder naar 63%, ofwel drie sterren. Deze score staat omschreven als ‘zeer goed’.

Hoge ambities

In de verklaring is opgenomen dat alle partijen de komende tijd extra inzetten op de categorieën Bronnen (beperken van het primair energieverbruik en watergebruik), Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtegebruik) en Gebiedsklimaat (geluid). Kansen uit de drie categorieën zijn onder meer een gezamenlijke aanpak van de waterhuishouding, inbouw van energiemeters in gebouwen, het verbeteren van het openbaar vervoer, carpoolmogelijkheden, verbetering van het waterklimaat en energieopwekking via zonnepanelen. Dit  laatste wordt momenteel al onderzocht.

Gezamenlijk kansen benutten

De partijen die hun handtekening hebben gezet zijn het Ministerie van Defensie, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Benegora, Fokker Elmo, Fokker Services, Prop Beplantingswerken, ROC West-Brabant, AM&TS, Business Park Aviolanda en gemeente Woensdrecht (zie foto’s). Door de ondertekening committeren de partijen zich aan bovengenoemde ambities. Zij onderstrepen dat bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe projecten optimaal wordt ingezet op de ambities uit de rapportage.

Meer informatie over Aviolanda Woensdrecht:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!