Duurzaamheidverslag Nieuw Prinsenland 2013 gepresenteerd

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Nieuw Prinsenland

Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) streven een duurzame ontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland na. Daarom vinden zij het belangrijk om op een heldere en inzichtelijke manier te rapporteren over hun prestaties met betrekking tot duurzaamheid.

Duurzaamheidverslag Nieuw Prinsenland 2013 gepresenteerd

Het duurzaamheidverslag Nieuw Prinsenland 2013 is tijdens het Koepeloverleg van 2013 goedgekeurd. Het Koepeloverleg is de reguliere overlegvorm tussen de vertegenwoordigers van de private partijen op het bedrijventerrein en de glastuinbouwlocatie en de overheden bij de ontwikkeling en het beheer van Nieuw Prinsenland.

Gietwaterfabriek

In het Duurzaamheidverslag 2013 kunt u de stappen lezen die zij in 2013 hebben gemaakt op het gebied van uitgifte en realisatie en de ontwikkeling van winstgevende symbiose en samenwerking. Bijvoorbeeld de gietwaterfabriek die de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij in samenwerking met Suiker Unie gerealiseerd heeft. De fabriek bestaat uit een waterzuivering, die gezuiverd proceswater van de suikerfabriek nog verder zuivert tot water met de kwaliteit van teeltwater voor de tuinders.

Suiker Unie en TOM kiezen er bewust voor het hele verslag alleen online te publiceren op www.nieuwprinsenland.nl

Meer informatie over NIEUW PRINSENLAND, BEDRIJVENTERREIN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!